2021-06-10 07:27Pressmeddelande

Mot en hållbar framtid. Almi lanserar Grönt lån

- Med det gröna lånet, ges fler värmländska företag nu bra möjlighet att stärka sin konkurrenskraft. Det är viktigt att företag har möjlighet att göra hållbara investeringar som har en positiv inverkan på klimatet, miljön och företagets lönsamhet på sikt säger Thomas Ohlsson, kreditchef Almi Värmland. I och med att allt fler företag önskar ta kliv mot mer hållbara investeringar samt att klimatväxla sin verksamhet lanserar nu Almi sitt Gröna Lån.

En lansering med syfte att möjliggöra en hållbar framtid och stötta företagen att gå från ord till handling. Tack vara en garanti från Europeiska investeringsfonden kan Grönt lån erbjudas med förmånliga villkor.

Almis gröna lån kommer att
kombineras med affärsutvecklingstjänsterna Framtidsdialog och Hållbarhetsworkshop som ger stöd i att ta fram en konkret handlingsplan inom hållbarhet. En unik möjlighet för företaget att implementera samt accelerera sitt hållbarhetsarbete.

 

- Jag är glad över att vi nu lanserar ett Grönt lån i ett paket med väl valda affärsutvecklingstjänster. Lånet kan användas för gröna satsningar för såväl omställning som acceleration. Svenska, och självklart värmländska, företag ligger på många områden långt fram i sitt hållbarhetsarbete, men för många små och medelstora företag kan hållbarhetsfrågan vara ganska svårnavigerad. Med den här tjänsten ger vi såväl stöd för företaget att navigera och analysera vilket hållbarhetsområde som effektivast bidrar till såväl ett hållbart företagande och ökad konkurrenskraft likväl som stöd till att det blir verklighet. Vi ser hållbarhet som ett sätt att rusta sitt företag för en hållbar framtid, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

 

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som har ambitionen att utvecklas och växa hållbart. Almi arbetar med företag i tidiga skeden med tillväxtpotential och etablerade företag som vill skala upp och expandera. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

 

EIF

Denna finansiering omfattas av en garanti inom ramen för den Pan-Europeiska garantifonden (EGF), genomförd av Europeiska Investeringsfonden med stöd från de medlemsstater som bidrar till EGF-fonden.

 

Mer info om Grönt lån här

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/gront-lan/

 

För ytterligare information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, anna.lundbergh@almi.se, +46708149377

Thomas Ohlsson, thomas.ohlsson@almi.se, +46708149356


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh