2012-10-18 22:34Pressmeddelande

Näringslivspris 2012 i Norrbotten

I samband med landstingsfullmäktiges höstmöte den 18 oktober utdelas Almi Företagspartner Nords och Landstingets gemensamma näringslivspris för 2012 i Norrbotten till Marie Laestander, Juha Rajala och Stefan Nordmark på ElectroTech i Kalix AB. Almi Företagspartner Nord AB och Norrbottens Läns Landsting har sedan 1984 årligen delat ut ett näringslivspris. Syftet med det gemensamma priset på 50 000 kr är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

Prisutdelningen sker i samband med landstingsfullmäktiges öppnande kl 10.00 den 18 oktober i Sessionssalen, Landstingshuset i Luleå. Prisutdelningen följs av en presskonferens ca kl 10.30 i 3:an i Landstingshuset. Samtidigt delas även Norrbottens Miljöpris samt landstingets interna miljöpris ut.

Motivering

Marie Laestander, Juha Rajala och Stefan Nordmark har under sin tid som företagare utvecklat ElectroTech i Kalix AB på ett innovativt och kreativt sätt. Företaget erbjuder helhetslösningar från förstudie till färdig produkt inom konstruktion av elektronik och mjukvara samt tillverkning av prototyper och avancerad elektronik.

Electro Techs kunder finns både nationellt och internationellt med stora kunder främst inom medicinteknik samt inom digital och analog elektroteknik.

Ägarnas intresse för människor och insikten om vikten av personalens kompetensutveckling har också bidragit till ett framgångsrikt företag. ElectroTech har en tydlig jämställdhetsplan och ser att mångfald ger dynamik i verksamheten. Företaget har en kvalitets- och miljöpolicy som de synliggör för sina kunder.

ElectroTech jobbar aktivt redan i grundskolan med att öka teknikintresset hos framförallt flickor. De erbjuder också elever företagsbesök och prao samt erbjuder lärare fortbildning i teknik.

Förutom engagemanget i företaget har ägarna ett stort intresse för samhälls- och näringslivsfrågor där ägarna engagerar sig i nätverk och styrelser i regionen.

Marie, Juha och Stefan är goda förebilder för andra i vårt län som vill starta och utveckla ett företag. Därför erhåller de Almi Företagspartner Nords och Norrbottens läns landstings gemensamma Näringslivspris 2012 för sitt framgångsrika utvecklingsarbete av ElectroTech.

För ytterligare information: Sten-Anders Gustafsson, 070-697 79 83 eller
Hans Å Strandberg, 070-58 679 33.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.