2020-12-27 11:13Pressmeddelande

Nästan en av fem styrelseledamöter och en av tio vd-ar har utländsk bakgrund i skånska företag

En färsk Almiundersökning visar att 19 procent av företagen i Skåne har minst en styrelseledamot och nio procent har en vd med utländsk bakgrund. Det är en av de högsta andelarna i landet. -Vi satsar kraftfullt på den här gruppen företagare. Bara i år har vi startat två nya projekt. Det ena vänder sig till företagare med utländsk bakgrund som vill starta och växa internationellt. Det andra är ett tillväxtprogram för utrikes födda affärskvinnor då det har visat sig att de har en större vilja att växa och är mer benägna att anställa. Projekten drivs tillsammans med regionala samarbetspartners, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

”Mångfald i styrelsen är centralt för att utvecklas”

Av de 5860 företagen i Skåne, som har mer än en ordinarie styrelseledamot har 19 procent minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund. På vd-posten finns en person med utländsk bakgrund i nio procent av företagen.

-Vi vet att ju mer strategiskt ett företag arbetar, desto större är möjligheterna att det utvecklas. Då är det centralt med aktiva styrelser som präglas av mångfald oavsett om det handlar om kön, utländsk bakgrund eller ålder, säger Marie Krüeger, vd Almi Skåne.

 

Satsning på internationella företagare i Malmö

Under 2020 har Almi tillsammans med Malmö Stad startat projektet Intent som med personlig kostnadsfri rådgivning, seminarier, affärsutveckling och finansiering skall stimulera Malmöbaserade företagare med utländsk bakgrund att starta upp och växa både i Sverige och internationellt.

-Över ett hundratal företagare har redan fått stöd genom projektet. Inte minst har dem som startat företag kunnat få en bra start. Det har också, vilket är glädjande, varit en bred blandning av branscher, säger Annette Wendin, projektledare hos Almi.

 

Utrikes födda affärskvinnor har större vilja att växa och anställa

Företag, som drivs av utrikes födda kvinnor har en större vilja att växa och är mer benägna att anställa. Det visar en studie från Tillväxtverket. De får dock inte samma stöd som andra grupper. I genomsnitt har den här gruppen i snitt 26 % högre omsättning jämfört med motsvarande grupp manliga företagare. Trots det har de bara tillgång till tre procent av marknadens riskkapital. Almi Skåne har därför under året startat ett unikt tillväxtprojekt, som vänder sig till företag med minst två anställda och som vill växa och utvecklas. Programmet är kostnadsfritt och innehåller bl.a. affärsutveckling, individuell rådgivning och nätverksträffar. Det genomförs tillsammans med Jämställd Utveckling i Skåne med finansiering av tillväxtverket och Region Skåne. Hittills deltar 36 företag och man räknar med ett 60-tal framöver. I Skåne finns runt 5000 företag, som drivs av kvinnor med utländsk bakgrund och av dem är en fjärdedel kvalificerade att ingå i satsningen.

 

”Projektet ska leda till bättre arbetssätt som når fler”

-Utrikes födda affärskvinnor ser hinder i mindre utsträckning än vad män gör både när det gäller att disponera sin tid, kontakt med myndigheter och att hitta personal. Bilden att den här gruppen driver nagelstudios och skönhetssalonger stämmer inte. De flesta är välutbildade med en akademisk examen och verkar bl.a. inom företagsstödjande tjänster, privat vårdsektor och kultur. Vårt projekt ska mynna ut i bättre arbetssätt som når fler, säger Annette Wendin.

 

 

Faktaruta om Almiundersökningen

  • Statistiken är beställd av SCB. Population och data hämtas från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Bolagsverkets styrelsedata. Uppgifter har också hämtats från undersökningen Företagens ekonomi (FEK).
  • Den fördjupade statistiken omfattar 50 934 bolag som har minst fem miljoner i omsättning, och/eller minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter.
  • Enligt SCB:s definition är en person med utländsk bakgrund: utrikes född eller inrikes född med utländska föräldrar.

Hela kartläggningen finns på

 

 https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/styrelsekartlaggningutlandskbakgrund

 

För mer information kontakta:

Marie Krüeger, vd Almi Skåne, tfn 040-660 39 20
Annette Wendin, projektledare, tfn 070 323 03 66
Filippa Freijd, kommunikationsvarig Almi Skåne, tfn 040 660 39 36

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.