2015-05-08 12:40Pressmeddelande

Norrbottens främsta innovatörer

Vinnarna av Sveriges största innovationspris - SKAPA-priset i Norrbottens län har utsetts.

Vid näringslivsgalan Näringslivets Pris i Luleå den 8 maj utsågs Norrbottens regionala vinnare av SKAPA-priset. Vinnarna erhöll varsin prischeck där vinnaren av utvecklingspriset erhöll 25 000 kronor och vinnaren av priset Framtidens Innovatör erhöll 15 000 kr, som delades ut av Almis VD Niklas Jonsson. Länspristagarna går nu vidare till den nationella tävlingen med prisutdelning vid SKAPA-galan på Stockholmsmässan den 5:e november. Den totala prissumman är då en miljon kronor.

Vinnare av SKAPA-utvecklingspris i Norrbottens län blev Övre Soppero-bon Fredrik Blind med sin innovation avspärrningslinan Stayout-Lockout, som han utvecklat med förhoppningen om att bidra till säkrare arbetsplatser och kunna förhindra arbetsplatsolyckor inom bland annat tung industri, oljeindustri och byggindustri. Avspärrningslinan har utvecklats med en låsfunktion, integrerade reflexer samt en informationsficka.

Om vinsten av denna utmärkelse säger Fredrik Blind: – Det är en svår väg att gå från idé till att ta fram en slutprodukt, där har ju Almi en stor del i det hela. Nästa steg är att sprida linan på marknaden, det är ju där den behövs!

Ytterligare en utmärkelse, SKAPA Framtidens Innovatör, delades ut där syftet är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer i åldersspannet 18-29 år.

Vinnarna i Norrbotten län av priset Framtidens Innovatör blev Boden-borna Hanna Weinmar och Signe Lindgren med metodverktyget Tärnabymodellen, som de utvecklat från en idé som uppstod under ett examensarbete. Tärnabymodellen är ett unikt metodverktyg för effektivare möten och beslutsprocesser. Den skapar förutsättningar för att nå fram till uppsatta mål och konkreta resultat i möten och workshops.

– Det här priset ger oss ett väldigt fint erkännande på ett arbete som vi hittills själva bara har trott och satsat på, säger Hanna Weinmar, SIGMAR Metodbyrå.


Juryn för utnämnande av SKAPA-pristagarna i Norrbottens län består av:

Nils-Åke Claesson, SEB

Anita Johansson, Länsstyrelsen

Bo Lindgren, Idéakuten Boden

Kerstin Lindström, Norrbottens Läns Landsting

Martin Bröms, Almi Företagspartner Nord

Juryordförande: Kristiina Starck Enman, Almi Företagspartner Nord


Juryns motiveringar

Länsvinnare av SKAPA Utvecklingsstipendium i Norrbotten är:

Fredrik Blind med avspärrningslinan Lockout-Stayout

Fredrik Blind är innovatören med flera uppfinningsresor bakom sig, som lärt av varje resa och denna gång verkligen lyckats! Ett starkt team är uppbyggt runt innovationen och ett säljtänk har funnits från dag ett.

Fredrik har utvecklat en avspärrningslina med en låsfunktion, integrerade reflexer samt en informationsficka. Denna produkt utmärker sig genom att vara hållbarare i längden då den är renoveringsbar, därmed miljövänligare men även säkrare. Lockout-Stayout är en unik och patenterad avspärrningslina, som spås en mycket stor global marknad främst för tung industri, oljeindustri och byggindustri.


Länsvinnare av SKAPA Framtidens innovatör i Norrbotten är:

Hanna Weinmar och Signe Lindgren med metodverktyget Tärnabymodellen

Tärnabymodellen - ett unikt metodverktyg för effektivare möten och beslutsprocesser. Den skapar förutsättningar för att nå fram till uppsatta mål och konkreta resultat i möten och workshops. Våra pristagare har kommit till rätta med ett problem som det svenska yrkessamhället tyvärr alltför ofta känner av (”att ha möte på möte”). Med hjälp av metodkorten tillför Hanna och Signe en innovativ metodik som bidrar till att alla mötesdeltagare kommer till tals oavsett ålder. Sanna förebilder för såväl unga som äldre!

SKAPA Utvecklingspris
SKAPA Utvecklingspris är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt innovatörer så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella priset på 550 000 kronor som kan fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsvinnarna vardera 10 000 kronor från Agne Johanssons minnesfond och 15 000 kronor från Almi Företagspartner.

SKAPA Framtidens Innovatör
Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör. De nationella priserna är på 75 000, 50 000 och 25 000 kronor. Länsvinnarna får 15 000 kronor från Almi Företagspartner.

Om Stiftelsen SKAPA
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Patent- och registereringsverket, och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

För mer information, kontakta: Karolina Kollenmark Andersson, kommunikatör Almi Nord, tel 070-521 10 91 

Se gärna filmen om vinnarna på vår YouTube-sida

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.