2017-10-18 11:00Pressmeddelande

Norrbottens pristagare inom miljö och näringsliv

null

Pristagare inom miljö och näringsliv

Vid regionfullmäktiges möte i Luleå onsdagen 18 oktober tilldelades priserna för Norrbottens miljöpris och näringslivspris, ett samarbete mellan Almi Företagsparter Nord och Region Norrbotten. Region Norrbotten delade även ut sitt interna miljöpris.

Se filmen om årets pristagare här

Norrbottens miljöpris

Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens miljöpris på 50 000 kronor tilldelas i år entreprenörerna Anna-Lena Wiklund Rippert och Johan Wiklund, grundare till c/o Gerd. Syftet med priset är att uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten. Priset ges till ett företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande bedriver en verksamhet där miljö – och hållbarhetsarbetet är en central del i den framgång som uppnåtts.

Motivering:

För ett strukturellt och framgångsrikt hållbarhetsarbete i den extremt konkurrensutsatta skönhetsbranschen.

c/o Gerd är ett mönsterexempel på hållbart företagande och visar världen det vackra med Jokkmokk och Norrbotten.

Näringslivspris

Almi Företagspartner Nords och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris tilldelades i år Nordisk Kompetens. Syftet med det gemensamma priset på 50 000 kronor är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

Motivering:

Nordisk kompetens, med Mariam Al-zamami som VD, är ett Norrlandsbaserat företag inom omställnings- och personalutvecklingsbranschen. Företaget kan uppvisa mer än 18 års branscherfarenhet och enligt branschuppföljningar ligger man på första plats såväl på hemmaplan som på nationell nivå när det kommer till att hjälpa människor till ett nytt arbete.

Nordisk kompetens levererar tjänster såsom rehabilitering, omställning och karriärutveckling till stora aktörer som Arbetsförmedlingen, TRR Trygghetsrådet, fackförbund och arbetsgivare.

Synen på mångfald och jämställdhet som en strategisk fördel i verksamheten är en del av bolagets DNA. Nordisk kompetens gör mångfald och jämställdhet där andra stannar vid att bara tala om det.

Bolagets värdegrund bygger på hörnstenarna engagemang – medkänsla – fokus på bästa möjliga lösning. Nordisk kompetens kan beskrivas som ett starkt tillväxtföretag med ökad omsättning och med fler medarbetare på fler etableringsorter. Bolagets positiva omsättningsutveckling förklarar man med att framgång skapas av att alltid utgå från individens behov med skräddarsydda lösningar!

Nordisk kompetens är ett bolag som har en positiv inverkan både på arbetsmarknaden och för den enskilda individen. Mariam Al-zamami är en stimulerande förebild som visar på professionellt företagande och god etik - därför erhåller hon Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens gemensamma Näringslivspris 2017.

Region Norrbottens interna miljöpris

Region Norrbotten delar även ut ett internt miljöpris på 25 000 kronor som i år gick till Avdelning 62 L på Sunderby sjukhus

Motivering:

Avdelning 62 L på Sunderby sjukhus erhåller 2017 års miljöpris för sin framgång att integrera miljötänk i det dagliga arbetet i en verksamhet med fokus på många gånger svårt sjuka patienter.

Med ett engagemang från både ledning och medarbetare har avdelningen skapat en omgivning där det är lätt att göra rätt när det gäller avfallshantering och källsortering.

Här ska särskilt nämnas miljöombudet och undersköterskan Helena Hansson Backman som är enhetens motor i miljöarbetet med ett engagemang utöver det vanliga som smittat av sig till arbetskamraterna.

Kontaktpersoner

Namn: Bertil Frankkila
Titel: Miljöledare
Telefonnummer: 0920-28 42 34, 070-359 16 03

Namn: Kenneth Sjaunja
Titel: EU-projektsamordnare
Telefonnummer: 0920-28 46 40, 070-532 04 51

Namn: Hans Å Strandberg
Titel: Affärsrådgivare, Almi Företagspartner Nord
Telefonnummer: 0920-379 33, 070-586 79 33

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.