2019-05-02 09:06Pressmeddelande

Norrbottensföretagare idégivare till nytt samarbete i regionen

Aktörerna bakom Norrbottens nya mentorsatsning: Stefan Stålnacke (rådgivare Almi), Camilla Sehlin (verksamhetsledare NyföretagarCentrum Nord) samt Jenny Frank (biträdande regionchef Företagarna Norrbotten).Aktörerna bakom Norrbottens nya mentorsatsning: Stefan Stålnacke (rådgivare Almi), Camilla Sehlin (verksamhetsledare NyföretagarCentrum Nord) samt Jenny Frank (biträdande regionchef Företagarna Norrbotten).

Ett nytt samarbete mellan de företagsfrämjande organisationerna Almi Nord, Företagarna Norrbotten och NyföretagarCentrum Nord har inletts. Idégivare är företagaren Tobias Lindfors, grundare till Studentconsulting, ägare i Pite Havsbad Group och själv mentor inom Almis Mentorprogram sedan många år tillbaka. Tobias sitter idag som ledamot i Företagarnas riksstyrelse. Under en diskussion hos Företagarna om att starta ett eget nationellt Mentorprogram kläckte Tobias idén till ett nytt samarbete!

 

Almi Nord och NyföretagarCentrum Nord driver idag mentorprogram. Nu utökas samverkan genom att inkludera Företagarna i Norrbotten.

Mentorprogrammen riktar sig både till nystartade och etablerade företag/företagare.

 

Ett mentorprogram ger en ”boost” för vidare utveckling och tillväxt i deltagande företag. Genom samverkan mellan programmen uppnås ökad nytta för respektive organisations kunder och vi kan bidra till nya, viktiga affärsnätverk. Organisationerna som ingår i samarbetet möter också liknande utmaningar i att nå inlandskommunerna i högre utsträckning, att nå fler unga företagare, kvinnor och företagare med utländsk bakgrund. Om projektet blir lyckosamt skapar vi tillsammans ett arbetssätt som kan appliceras ute i fler regioner. Tillsammans kan vi lyckas bättre!

 

En första gemensam nätverksträff för mentorer och adepter inom detta gemensamma mentorprogram hålls den 2 maj med start kl. 13.45 i Gustavs loge, Bodentravet, Boden.

För mer information kontakta:

Stefan Stålnacke, Almi, 073-085 79 05

Jenny Frank, Företagarna Norrbotten, 070-699 20 29

Camilla Sehlin, NyföretagarCentrum Nord, tel 070-319 92 33

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.