2015-12-23 10:55Pressmeddelande

Nu kan fler företag i Gävleborg och Dalarna nå tillväxt

null

I Gävleborg och Dalarna finns många företag som vill växa men ändå är tillväxttakten lägre än i resten av landet. Ett nytt projekt på Almi GävleDala kommer fokusera på att skapa förutsättningar hos företagen att växa på sina egna villkor. ”Almi engagerar sig i de små och medelstora företagens tillväxt eftersom vi ser att det är där vi har tillväxtmotorn för samhället. Nu har vi fått utökat förtroende att arbeta med företagens unika behov genom nya EU-medel”, det säger Anna Rosengren, Rådegivningschef på Almi GävleDala.

Företagen i Gävleborg och Dalarna vill växa men jämfört med resten av landet är tillväxttakten hos de små och medelstora företagen vårt län relativt svag. Det är svårt att säga en specifik orsak till varför företagen i vår region inte växer lika mycket som i övriga landet, det är många faktorer som påverkar det.

En sak som är tydlig är att det strukturen på näringslivet ändras, från tillverkande industri till att sälja tjänster, den omställningen har inte gått lika fort hos oss som i andra delar av landet. Att göra en sådan förändring ställer stora krav på både samhälle och företag.

Undersökningarvisar också på potentialen i att öka tillväxten i företag med kvinnliga företagare och företagare med utländsk bakgrund. Eftersom dessa företagare har en högre tillväxtvilja än vad andra företagare har.

Almis uppdrag är alltid att utveckla företagen i vår region, våra kunder finns i alla branscher och i många olika skeden i företagandet. i projektet Fler hållbara företag i tillväxt kommer vi att vända oss till företag med alla typer av verksamheter och kategorier av företagare, men vi kommer att kunna arbeta mer fokuserat med vissa saker. Till exempel så kommer vi att ägna mycket energi åt att hitta kvinnliga företagare, företagare med utländsk bakgrund och unga företagare för att undersöka deras förutsättningar och behov av att växa. Det vill vi fokusera på eftersom att undersökningar som gjorts säger att de vill växa och att de också gör det fortare om de får rätt förutsättningar. Vi tror helt enkelt att det finns massor av kraft som vi vill släppa lös i vissa av de här företagen”, säger Anna Rosengren och fortsätter ”Det innebär inte att vi inte kommer att arbeta med manliga eller äldre företagare. Företag med alla typer av företagsledare är intressanta för projektet. Frågan är alltid densamma; Kan vi på Almi göra något för att de lättare ska nå sina mål?”

Projektet kommer pågå under tre års tid med verksamhet i både Gävleborg och i Dalarna. Det kommer innebära två nya tillväxtrådgivningstjänster i vardera län. ”Det gör att vi kan nå och arbeta med många fler företag än vi gör idag, och Almi gör redan idag insatser för 1400 företag per år i vår region.” Men det ska alltså bli fler, totalt 1600 företag under projektperioden.

Om Almi
Almis uppdrag är att skapa tillväxt, därför verkar vi nära regionens näringsliv. Vi finns till hands när företagaren vill satsa på sin verksamhet genom affärsrådgivning, lån och riskkapital.

För mer information kontakta: Lina Renberg, 072-5088865, Lina.Renberg@almi.se

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.