2014-11-05 07:00Pressmeddelande

Ny exakt mätteknik upptäcker enkelt grön starr

null

Glaukom eller grön starr är en allvarlig ögonsjukdom som kan leda till blindhet. För att behandla sjukdomen är det viktigt att den snabbt upptäcks. Umeåföretaget BioResonator Good Eye AB har utvecklat en unik och världsledande teknik där en sjuksköterska på en vårdcentral enkelt kan ställa en första diagnos. Därmed kan fler patienter med glaukom diagnosticeras och behandlas. Almi Invest har investerat i företaget.


Just själva enkelheten i hanteringen är en stor fördel jämfört med de mer komplicerade metoder som idag används. De kräver stor erfarenhet och kunskap för att genomföras och ofta en erfaren ögonläkare redan initialt för att kunna ställa en diagnos. Med ART® mätaren kan däremot en  initial diagnos ställas av en sjuksköterska samt löpande kontroll och uppföljning utföras vid t ex hälsocentraler och vårdhem:

– Det är unik och patentskyddad resonansteknik som ligger bakom mätaren. Mätaren är inte bara enkel att hantera, mätresultat är också oberoende av utförare samt minst lika exakt som dagens mätmetoder. Dagens metod kräver stor skicklighet att genomföra men dessvärre beror resultatet på vem som utförare. Just detta faktum, att den nya metoden med produkten ART® inte kräver någon specialutbildad operatör eller ögonläkare, är en stor fördel då fler kliniker runt om i världen kan använda ART®, säger Mattias Eriksson, Investment Manager på Almi Invest.

Mäter ögats tryck
När glaukom ska diagnostiseras så mäts bl.a. ögats inre tryck (Interokulära tryck, IOP).
Fördelen med ART® är att metoden ger ett objektivt mätvärde, är enklare att använda, kräver mindre läkarinsats samt är oberoende av hornhinnans tjocklek (t.ex. laserkorrigerade ögon).
Vid diagnos så ställs patienten på livslång behandling för att sänka trycket som sedan frekvent måste kontrolleras via tryckmätning.

– Vi har mött ett stort intresse ute bland vårdgivarna på många kliniker och vårdcentraler som efterfrågar en snabb, enkel och tillförlitlig mätmetod. Produkten lämpar sig lika väl på en specialistklinik som hos en sällan- användare på en Hälsocentral långt från ett stort sjukhus.
Man kan efter diagnos och behandling enkelt också se stora besparingar inom landstingen då man skjuter ut uppföljning och kontroll av ögontryck på primärvården utan inblandning av specialist, säger Fredrik Jonsson som är vd på BioResonator Good Eye AB.

Produkten är CE-märkt och marknadsfärdig. Försäljningen av ART® kommer ske både genom företagets egna kanaler och med hjälp av distributörer världen över. Se filmen här om hur produkten fungerar http://www.bioresonator.se/products.html


För ytterligare information kontakta:
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se
Mattias Eriksson, Investment Manager Almi Invest tel +46 70-539 39 98 mattias.eriksson@almi.se
Fredrik Jonsson, vd BioResonator Good Eye AB tel: +46 650-40 22 37 fredrik.jonsson@bioresonator.com


 

 

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.