2014-09-09 09:25Pressmeddelande

Ny metod hjälper industrier att undvika dyra driftstopp

null

Varje oplanerat driftstopp är både dyrbart och oönskat. För tillverkningsindustrin är det oerhört betydelsefullt att i god tid kunna förutse när de kan inträffa. Många plötsliga driftstopp beror på att företaget inte har kontroll på vilken kondition maskiner och utrustning har. E-maintenance har tagit fram en metod som kontinuerligt mäter och analyserar utrustningens hälsotillstånd. Almi Invest har investerat i företaget som har sitt säte i Växjö.

Om ofrivilliga driftstopp kan förutses kan stora besparingar göras. Idag finns många system som samlar in en stor mängd mätdata som lagras för att kunna analyseras vid ett senare tillfälle. Men E-maintenance samlar in mätdata kontinuerligt och utför även löpande analyser av de data som registrerats. Med unika, patenterade algoritmer och analysmetoder har företaget utvecklat en metod som kan utföra denna viktiga analys; diagnos, prognos och prediktion. Med stöd av den går det att identifiera och lokalisera skadan samt förutsäga tidpunkten för ett kommande driftsstopp på ett kostnadseffektivt sätt. Därmed går det i god tid att planera för olika insatser, t.ex. om det är dags att byta ut eller utföra service på en eller flera komponenter i tillverkningsprocessen. E-maintenances systemlösning ger en möjlighet att ”blicka in i framtiden” vilket hjälper företagets driftsansvariga i deras egen planering:

– Att kunna förutse tidpunkten för ett eventuellt driftsstopp kan innebära stora besparingar för företaget i form av minskat stillastående, spill och lägre energiförluster, säger Basim Al-Najjar, professor i Systemekonomi vid Linnéuniversitetet. Han har grundat företaget och är själva hjärnan bakom tekniklösningen som består av både analytiska system och algoritmer.

Kan spara 40 %
Beräkningar som gjorts visar att den ekonomiska vinsten kan uppgå till 40 % tack vare att ett tillverkningsföretag kan förutse och undvika oplanerade driftstopp.

– Det råder inga tvivel om att det finns en stor kundnytta här. Inte bara det faktum att det går undvika driftstopp utan även att man kan förutse framtida underhållsbehov. Tillsammans är det viktig information som är affärskritiskt för många tillverkningsföretag, säger Per Heander, Investment manager på Almi Invest.

För ytterligare information kontakta:

Basim Al-Najjar, vd E-maintenance, tel +46 70-7653051 basim.al-najjar@e-maintenance.se
Per Heander, Investment manager på Almi Invest, tel +46 708-398743 per.heander@almi.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.