2015-01-12 13:25Pressmeddelande

Ny patenterad bult ska undvika rasolyckor i gruvor

null

De senaste årens internationella gruvolyckor har rönt stor uppmärksamhet och skapat ett ökat fokus kring säkerheten i underjordsgruvor. Northern Mining har utvecklat en gruvbult som kan höja säkerheten och förhindra att gruvor kollapsar. Almi Invest har investerat i företaget.

Northern Minings bergbult, Dynamic Rock Bolt, DRB bulten, är patenterad världen över. Marknaden för bergbultar är enormt stor och omfattar både anläggnings- och gruvindustrin. Totalt såldes globalt ca 70 miljoner bergbultar 2011. LKAB köper t ex årligen in ca 300 000 bergbultar som används vid drivning av nya tunnlar i underjordsgruvor för att förhindra risken för ras. Den traditionella expanderbara bulten består av ett stålrör med hylsor i vardera änden, stålröret expanderas genom vattentryck. Northern Minings bergsbult har en inre kärna som gör att bulten kan ta dynamisk last och klarar av 2,5-5 ggr högre energiupptagning än traditionella bultar. Företagets lösning är skyddad av svenskt patent.

– Northern Mining har utvecklat en unik bergsbult och min bedömning är att de har en intressant marknad framför sig. De ligger också helt rätt i tiden då antalet underjordsgruvor ökar och med det följer och också ett ökat säkerhetstänkande, säger Stefan Lundblom, Investment Manager på Almi Invest.

Allt fler och djupare gruvor

Det finns en tydlig och stark trend inom den globala gruvnäringen när det gäller det ökade antalet underjordsgruvor de kommande åren. De märks på flera olika håll i världen. Ett exempel är Australien där antalet underjordsgruvor de närmaste 10 åren bedöms öka från 30 % till 70 %. Gruvorna blir också allt djupare vilket ökar bergspänningen och kraven på att kunna ta upp direkta laster och även klara dynamiska laster, sammantaget gör detta att efterfrågan på mer sofistikerade bergbultar kommer att öka. Förutom Australien så finns det många underjordsgruvor ibland annat Chile, Sydafrika och Kanada. Dessa länder har störst andel underjordsgruvor och samtidigt ett högt säkerhetstänkande.

Chans att växa internationellt

En första sondering av dessa marknader har gjorts med hjälp av Business Sweden och tyder på ett reellt intresse från slutkunder.

– Almi Invest investering ger oss en bättre möjlighet att växa på en internationell marknad och bättre kunna bearbeta våra slutkunder som är gruvföretag med underjordsgruvor i alla delar av världen, säger Anders Dalstål, vd Northern Mining.

Bakom bergsbulten står Håkan Krekula och Leif Eriksson, båda anställda på LKAB. Förutom Almi Invest finns även affärsutvecklingsbolaget Norrskenet AB med som investerare. Det är ett riskkapitalbolag som är delägt av LKAB med fokus på investeringar i malmfälten.

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest; 076-880 88 10; maria.kessling@almi.se

Stefan Lundblom, Investment Manager Almi Invest; 070-555 07 74; stefan.lundblom@almi.se

Anders Dalstål vd Northern Mining tel 070-641 51 88 anders.dalstal@northern-mining.se

Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk, möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.