2014-03-25 09:34Pressmeddelande

Ny rapport visar: Almi Invests regionala riskkapitalfonder är välskötta och attraherar privat kapital

Den slutsatsen drar konsultföretaget Ramböll Management Consulting som studerat 11 regionala riskkapitalfonder. Fonderna finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, olika regionala och nationella medfinansiärer, via förvaltande myndighet Tillväxtverket. Fonderna investerar tillsammans med privata medinvesterare och utvärderingen visar att det finns en efterfrågan på fondernas verksamhet.

Ramböll Management Consulting har sedan 2009 löpande utvärderat de regionala riskkapitalfondernas verksamhet på uppdrag av Tillväxtverket. Den senaste rapporten behandlar fondernas verksamhet fram till Q3 2013. Rapporten slår fast följande:

1.  Fonderna utför en väl fungerande och välskött insats

2.  Det finns efterfrågan på fondernas verksamhet

3.  Fonderna uppvisar goda resultat

4.  Satsningen attraherar privat kapital: för varje offentlig krona investerar det privata kapitalet 1,7 kronor

5.  God investeringstakt med effektiva processer sedan starten 2009

Investeringarna sker i mikroföretag

Huvuddelen av slutsatserna i rapporten handlar om Almi Invests fondstruktur inom tidigt expansionskapital. Almi Invests såddkapital finansieras via anslag från ägaren, Näringsdepartementet. De investeringar som Almi Invest genomför sker ofta i mycket små, så kallade mikroföretag med 0-9 anställda.Attraherar privat kapital

– En av de viktigaste uppgifterna som offentlig riskkapitalist är att bidra till att företagen kan växa vidare och attrahera privat kapital på egen hand. I den studie Ramböll genomförde 2011 svarade nära hälften av de tillfrågade privata investerarna att de troligen inte skulle genomfört någon investering om inte Almi Invest hade beslutat att investera, säger Marcus Holmström på Ramböll Management Consulting

Bra inflöde av objekt 

Rambölls studie visar också att inflödet av nya objekt har varit gott över hela landet. Totalt har de 11 fonderna tagit emot 2850 projekt under den aktuella mätperioden. Investeringsbeslut togs i 211 fall vilket motsvarar 7 %. Privat kapital utgjorde drygt 60% av totalt investerat belopp (alt. 1,7 kr på varje offentlig krona). Väl upparbetade, fungerande och effektiva processer sedan starten 2009 har bidragit till att fonderna fått en legitimitet bland både medinvesterare och portföljbolag

Utmaningar inför framtiden

Även om satsningarna hittills uppvisat goda resultat så finns det utmaningar som är viktiga att ta fasta på inför riskkapitalfondernas eventuella fortsatta verksamhet. Ett exempel på detta är alla de mål som fonderna förväntas uppnå:

– Fonderna ska investera i många och små företag i tidiga skeden. Det ska ske under en relativt kort tidsperiod. Därefter ska man vara aktiva ägare i sina portföljföretag, utveckla dem tillsammans med ofta oerfarna medinvesterare, göra exit och samtidigt arbeta för jämställdhet, miljö, integration och mångfald. Det här ska ske samtidigt som deras ekonomiska utrymme för förvaltning (management) är begränsat.

Min bedömning är att många av dessa ambitiösa mål sannolikt kommer att leda till att fonderna tvingas göra pragmatiska prioriteringar, säger Marcus Holmström.

Viktigt med långsiktighet

Ramböllrapporten belyser också en annan viktig fråga inför framtiden, nämligen om satsningen ska kunna lägga en stabil grund för riskkapitalinvesteringar i Sveriges regioner på längre sikt. Den typ av ägarkapitalinvesteringar som den här satsningen arbetar med bygger på långsiktighet, vilket står i kontrast till att satsningen är riggad som elva fristående projekt med tydliga slutdatum.

– Det är viktigt att understryka att fonderna investerar genom ägarkapital: de äger delar av företag men vem är ägare när projektet slutar, frågar sig Marcus Holmström vid Ramböll Management Consulting.

De 11 regionala riskkapitalfonder som Ramböll Management Consulting studerat är:

Almi Invest Östra Mellansverige, Almi Invest Stockholm, Almi Invest Småland & Öarna, Almi Invest Västsverige, Almi Invest Värmland, Almi Invest Norra Mellansverige, Partnerinvest Norr, Partnerskapsfonden Mittsverige (Saminvest), Mittkapital Jämtland/ Västernorrland, SEF I  (Sydsvensk Entreprenörfond AB), SEF II (Sydsvensk Entreprenörfond AB)

För ytterligare information kontakta:

Marcus Holmström, Ramböll Management Consulting, tel. + 46 (0) 73 231 79 67

Susanna Rockström, Chef för programkontoret Stockholm, Tillväxtverket, tel + 46 (0) 70 212 71 75

Maria Kessling, Kommunikationschef, Almi Invest, tel. + 46 (0) 768 80 88 10

Om Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi InvesOm Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.