2021-04-22 07:00Pressmeddelande

Ny styrelseordförande för Almi Nord

Ny styrelseordförande i Almi NordNy styrelseordförande i Almi Nord

 

Leif Karlsson blir ny ordförande för Almi Nord. Det beslutades vid Almi Nords bolagsstämma den 22 april i enlighet med valberedningens förslag. Leif efterträder föregående styrelseordförande Britta Stoltz-Lundström som tidigare meddelat att hon inte ställer upp för omval.

 

Leif Karlsson har en lång och gedigen bakgrund från olika roller inom Swedbank koncernen. Med 30 års arbetslivserfarenhet inom den finansiella sektorn har han en bred kunskap från områden såsom företagsrådgivning, digitalisering, affärs- och produktutveckling inom framför allt betalnings- och låneområdet. Han har en lång ledarerfarenhet från operativa, taktiska och strategiska roller för enheter i Norden och Baltikum. Parallellt med detta har han också haft styrelseuppdrag i företag som har befunnit sig i olika faser av sin utvecklingsresa.

- Jag är stolt över förtroendet. Almi har en viktig roll i att skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i regionen. Jag ser verkligen fram emot möjligheten att vara delaktig i allt det spännande som nu händer här i Norrbotten och Västerbotten samt att få bidra till näringslivets utveckling, säger Leif Karlsson.

För mer information

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör, Almi Företagspartner AB, 070-3143434

Karolina Kollenmark Andersson, marknadskoordinator, Almi Företagspartner Nord AB, 070-5211091

 

 

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.