2018-07-03 10:08Pressmeddelande

Ny undersökning från Almi: Sörmländska företag har hög ambition att växa

null

Enligt en tillväxtkartläggning av svenska, små och medelstora företag finns det en hög tillväxtvilja. I Sörmland svarar närmare 60 procent att de har en hög till mycket hög ambition att växa.
– Trenden är tydlig. En allt högre andel av små och medelstora företag vill växa, så även i Sörmland, säger Carl-Henrik Koit, VD Almi Sörmland.

De sörmländska företagarna ser ljus på framtiden. Den bilden blir tydlig i Almi Företagspartners tillväxtkartläggning som är genomförd tillsammans med Origo Group. 59 procent av företagen har en hög till mycket hög ambition för företaget att växa, förra året var samma siffra 47 procent. Något som kan skapa flera jobb i regionen. Hela 66 procent av de tillfrågade företagen tror sig växa inom tre år.
– Det pekar på att vi kommer att få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan också på arbetskraft, säger Carl-Henrik Koit.

Behovet av ytterligare finansiering stort i Sörmland
Bland de företagen som har en hög till mycket hög ambition att växa är behovet av ytterligare finansiering stort i Sörmland. 60 procent svarar att de behöver ytterligare finansiering för att företaget ska växa jämfört med 47 procent på nationell nivå. Andelen som upplever att det är svårt att få finansiering har ökat något sedan förra året.
– Företagen upplever finansiering fortsatt som en trång sektor för företagen. Almi kan tillgodose en mindre del men bankerna måste ta den viktigaste biten. Vi försöker därför hjälpa företag att ta fram en affärsplan, som kan underlätta extern finansiering, säger Carl-Henrik Koit.

Exportverksamheten ökar
Andelen företag i Sörmland som har en exportverksamhet har ökat med tio procent sedan förra året och landar i dag på 28 procent. Även de som importerar har ökat men ligger kvar runt en tredjedel av företagen.

Affärsutveckling viktigt
Många företag anser sig behöva stöd i form av affärsutveckling för att kunna gå i hamn med sin tillväxtresa. De ämnena de ser störst behov av att utveckla är effektivitet, rutiner och produktion samt marknad och försäljning.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda. 

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.