2018-07-03 10:03Pressmeddelande

Ny undersökning från Almi: Störst tillväxtvilja i Stockholms län

null

En klar majoritet, 64 procent av svenska små och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Störst tillväxtvilja finns i Stockholms län, där företag även visar högst ambition att nyanställa inom tre år. 
– Det pekar på att vi kommer att få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan också på arbetskraft, säger Carl-Henrik Koit, VD Almi Stockholm.

En ny undersökning, framtagen av Origo Group för Almi Företagspartner, visar att 64 procent av svenska och medelstora företag har en hög eller mycket hög ambition att växa. Tillväxtviljan har därmed ökat kraftigt jämfört med förra året då 48 procent av företagen hade ambition att växa. I toppen ligger Stockholms län där hela 74 procent av företagen visar hög eller mycket hög ambition att växa.

Högst ambition att nyanställa i Stockholms län
Även ambitionen att anställa är högre 2018 än året innan. 65 procent av företagen i Stockholms län avser att nyanställa inom tre år jämfört med 40 procent 2017. Av företagen avser dessutom 28 procent att minst fördubbla sin arbetsstyrka.

Bra skalbarhet i Stockholm
Nästan 90 procent av företagen i Stockholms län anser att deras affärsidé är skalbar. 65 procent av dessa anser att deras affärsidé är mycket skalbar och kan leda till en ökad produktion och expansion av företaget till en låg merkostnad. Av Stockholmsföretagen med en uttalad ambition att växa, anser 50 procent att de behöver affärsutvecklingsstöd i sin tillväxtresa, främst inom marknad och försäljning, innovation, tjänste- och produktutveckling, ledarskap, ledning och personal, samt effektivitet, rutiner och produktion.
– Almi har idag en stark inriktning för att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar, säger Carl-Henrik Koit.

Hälften av företagen behöver ytterligare finansiering
Närmare hälften av företagen har finansiering från banker och Almi idag jämfört med en tredjedel förra året. I Stockholm anser 41 procent att de behöver ytterligare finansiering samtidigt menar 52 procent att finansieringsbehovet kan vara ett hinder för företagets tillväxt.
– Företagen upplever finansiering fortsatt som en trång sektor för företagen. Almi kan tillgodose en mindre del men bankerna som måste ta den viktigaste biten. Vi försöker därför hjälpa företag att ta fram en affärsplan, som kan underlätta extern finansiering, säger Carl-Henrik Koit.

 

Nya produkter och tjänster lanseras
Även då det kommer till nya produkter och tjänster sticker Stockholm ut. 64 procent av företagen har lanserat en ny produkt eller tjänst de senaste tre åren, vilket är en ökning på 20 procent jämfört med förra året. Även 61 procent av företagen räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren vilket även det är en kraftig ökning från förra årets 42 procent. 

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda. 

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.