2018-08-27 16:17Pressmeddelande

Ny undersökning från Almi: Två av tre mindre företag i Skåne vill växa och tre av fyra vill nyanställa

null

Två av tre små och medelstora företag i Skåne vill växa och det är en kraftig ökning jämfört med förra året då hälften ville växa. Dessutom räknar tre av fyra företag med att nyanställa inom tre år. Det placerar Skåne bland de mest heta länen i landet. Det framgår av en kartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi. 


– Det indikerar att vi kommer att få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan också på arbetskraft, inte minst bland våra drygt 68.000 bolag, säger Marie Krüeger, VD för Almi Skåne i en kommentar.

Sex av tio företag kan växa till en låg merkostnad

Kartläggningen visar att närmare sex av tio företag i länet anser att deras nuvarande affärsmodell kan leda till en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Av företagen med en uttalad ambition att växa anser var sjätte företag att de behöver affärsutvecklingsstöd främst inom marknad, försäljning och ledarskap.

– Almi har idag en stark inriktning för att ge just de företagen det stöd som de efterfrågar, säger Marie Krüeger.

Var fjärde företag behöver ytterligare finansiering

Samtidigt uppger var fjärde företag att de har behov av ytterligare finansiering för att växa och fyra av tio av dem upplever att det är svårt att få finansiering i den grad som behövs, vilket är något färre än förra året.

– Företagen upplever fortfarande finansiering som en trång sektor. Almi kan tillgodose en del men det är bankerna som måste ta den större biten. Vi försöker därför stötta företag att ta fram en tydlig och detaljerad plan över alla företagandets dimensioner som kan underlätta extern finansiering, säger Marie Krüeger

Nya produkter och tjänster lanseras

Hälften av företagen har lanserat en ny produkt eller tjänst de senaste tre åren, vilket är betydligt högre än förra året då var tredje företag gav samma svar. Till det kommer att drygt hälften av företagen räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren.

– Förnyelse och innovation även för befintliga affärsidéer är avgörande, vilket är något som Almi också fokuserar mycket på, säger Marie Krüeger.

Kraftig ökning av export-eller importverksamhet

Drygt 60 procent av de skånska företagen exporterar eller importerar varor och tjänster. Det är dubbelt så många jämfört med 2017. Kartläggningen visar också att tre av tio företag som inte har exportverksamhet idag anser att de har produkter och tjänster med en potential på en internationell marknad.

– Att många företag lyckats komma ut på en internationell marknad är glädjande, säger Marie Krüeger.

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta:

Marie Krüeger, VD Almi Skåne, tel. 040-660 39 20

Johan Müller-Hansen, marknadskoordinator, tel. 0722 – 41 63 17

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.