2018-06-29 10:12Pressmeddelande

Ny undersökning från Almi: Två av tre mindre företag i Kronoberg vill växa

Två av tre små och medelstora företag i Kronoberg vill växa och det är en avsevärt högre andel än förra året då bara drygt 40 procent ville växa. Dessutom räknar närmare tre av fyra företag med att nyanställa inom tre år jämfört med knappt sex av tio förra året. Det innebär att Kronoberg är ett av de mest heta länen i landet. Störst är tillväxtviljan i Stockholm tätt följt av Kronoberg och Skåne. Det framgår av en kartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi.
Det pekar på att vi kan komma att få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan också på arbetskraft inte minst bland våra drygt 8.000 aktiebolag. Detta är givetvis glädjande men det är också en utmaning då företagen redan nu har svårt att hitta den kompetens man söker säger Catharina Värendh Boson, VD Almi Kronoberg i en kommentar.

Hälften av företagen kan växa till en låg merkostnad

Kartläggningen visar att hälften av företagen anser att deras nuvarande affärsmodell kan leda till en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Av företagen med en uttalad ambition att växa anser var femte företag att de behöver affärsutvecklingsstöd främst inom ledarskap och marknad, försäljning .
– Almi har idag en stark inriktning på just det stöd som efterfrågas , säger Catharina Värendh Boson,.

Stort behov av ytterligare finansiering

Drygt 40 procent av företagen har finansiering från banker och Almi idag.Närmare 60 procent av företagen som vill växa har behov av ytterligare finansiering för att växa och över 60 procent av dem upplever att det är svårt att få finansiering i den grad som behövs.

– Företagen upplever finansiering fortsatt som en trång sektor för företagen. Almi kan tillgodose en mindre del men bankerna som måste ta den viktigaste biten, säger Catharina Värendh Boson,.

 

Nya produkter och tjänster lanseras

Drygt 40 procent av företagen har lanserat en ny produkt eller tjänst de senaste tre åren, vilket är något högre än förra året. Till det kommer att en nästan lika hög andel av företagen räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren.

 

Hälften har export-eller importverksamhet

Hälften av företagen exporterar eller importerar varor och tjänster. Kartläggningen visar också att var fjärde företag som inte har exportverksamhet idag anser att de har produkter och tjänster med en potential på en internationell marknad.
– Att många företag lyckats komma ut på en internationell marknad är glädjande, säger Catharina Värendh Boson.

  Andel företag, som har ambitionen att växa (%) Andel företag som önskar nyanställa inom tre år (%)
  2018 2017 2018 2017
Kronoberg 67 43 74 57
Hela riket 64 48 76 60

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

 

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare

och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta:

Catharina Värendh Boson, VD Almi Kronoberg, tel. 070 6023040

 

 

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.