2019-08-12 14:30Pressmeddelande

Ny vd för Almi Gotland

Henrik Munkhammar har utsetts till ny vd för Almi Företagspartner Gotland AB. Henrik är idag vd på iVisby Tryckeri AB. Tidigare har han varit verksamhetschef på Gumbalde Hotell & Konferens AB och vd för Entrenova AB.

Henrik har en gedigen bakgrund med både erfarenhet från olika ledande positioner och eget entreprenörskap. Han har arbetat med näringslivsfrågor, entreprenörskap, affärsutveckling och tillväxtfrågor. Under sin tid med Entrenova samarbetade Henrik med kommuner, näringslivsorganisationer och företag över hela landet.

- Almi har en viktig roll för näringslivets utveckling och jag är mycket glad att Henrik nu kliver in i rollen som vd för Almi Gotland. Han har en gedigen bakgrund och rätt personlighet för att leda den fortsatta utvecklingen av Almis verksamhet på Gotland, säger Håkan Johansson, Styrelseordförande Almi Gotland.

- Jag brinner verkligen för frågorna och tjänsterna som Almi jobbar med och är övertygad om att jag med min bakgrund och erfarenhet har det som krävs för att fortsätta utveckla Almi på Gotland i rätt riktning, säger Henrik Munkhammar.

Henrik tillträder sin tjänst som vd för Almi Gotland senast den 30 september.

För mer information

Håkan Johansson, styrelseordförande Almi Gotland, 070-284 50 99

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör, Almi Företagspartner AB, 070-3143434


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.