2024-04-22 08:03Pressmeddelande

Ny vd för Almi i Blekinge

David Lengström, VD för Almi i Blekinge och Almi i KalmarDavid Lengström, VD för Almi i Blekinge och Almi i Kalmar

David Lengström kliver nu in som ordinarie vd för Almi i Blekinge. Detta efter att ha varit tf. vd under en period.  

- Som styrelseordförande för Almi i Blekinge, är det med stor glädje jag välkomnar David som vår nya vd. Vi ser fram emot den energi, vision och ledarskap han kommer att tillföra, säger Jakob Lindström, styrelseordförande Almi i Blekinge

David har en lång och bred erfarenhet inom Almi och har under de senaste åren varit vd för Almi i Kalmar län. Nu kommer han dela sin tid mellan Kalmar län och Blekinge.

- Jag är glad och hedrad. Ser fram emot att tillsammans med de kompetenta medarbetarna i Blekinge fortsätta vara en aktiv och drivande aktör för de små och medelstora företagen i regionen, säger David Lengström.

 

 

Vid frågor kontakta

David Lengström, david.lengstrom@almi.se, 070-205 48 30

 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

David Lengström
VD, Almi Kalmar län och tf VD, Almi Blekinge
David Lengström
Linda Hugosson
Kommunikatör, Almi Blekinge
Linda Hugosson