2020-06-29 11:01Pressmeddelande

Ny vd för Almi Nord

Fredic Genberg, vd Almi Nord

Fredric Genberg har utsetts till ny vd för Almi Företagspartner Nord. Fredric är idag kontorschef för Nordea Bank i Umeå och Lycksele. Tidigare har han olika roller inom Nordea där han ansvarat både för företagsmarknad och privatmarknad samt haft uppdrag i Nordeas regionledning.
Fredric tillträder sin tjänst som vd för Almi Nord den 1 juli.

- Almi har en viktig roll för näringslivets utveckling och jag är mycket glad att Fredric nu kliver in i rollen som vd för Almi Nord. Han har stor erfarenhet av kreditverksamhet och företagsutveckling och är en välmeriterad ledare med förmåga att utveckla de verksamheter han ansvarat för, säger Britta Stoltz-Lundström ordförande Almi Nord.

- Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med utveckling av näringslivet här i Norrbotten och Västerbotten. I mitt arbete på Nordea har jag ofta kommit i kontakt med Almi och sett vilken betydelse Almi har för företagens framgång och den viktiga roll Almi fyller för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen, säger Fredric Genberg.


För mer information
Britta Stoltz-Lundström ordförande Almi Nord, 0705122035
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör, Almi Företagspartner AB, 070-3143434


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.