2015-02-09 07:15Pressmeddelande

Ny webbtjänst utmanar de stora factoringbolagen

Företaget Billhop har utvecklat en tjänst som hjälper små och medelstoraföretag att hålla koll på sin likviditet. Idag lever många småföretag under en stor press och kan ofta ha svårt att betala underleverantörer i tid. Därför tvingas många företag belåna eller sälja sina egna fakturor till olika factoringbolag. Men genom att använda företagets kort och dess betal- eller kreditutrymme som buffert kan likviditetshotet undvikas. Almi Invest har deltagit i en emission som inbringade drygt 12 mkr till Billhop.

En ansträngd likviditet är ett välbekant fenomen för de flesta småföretag. Det här leder till en ständig stress över att hinna betala sina leverantörsräkningar i tid. För att den ekvationen ska ihop krävs det att de egna fakturorna dessförinnan inbringat de livsviktiga intäkterna. Därför måste många småföretag sälja sina fakturor till olika factoringbolag för att kunna ha täckning för leverantörsfakturorna ramlar in. Men här uppstår en kostnad då factoringföretagens avgift, en viss procentsats av fakturabeloppet, minskar företagets egen intäkt:

– Den här tjänsten innebär att det blir enklare och mer kostnadseffektivt för företagen att lösa likviditetsbehovet. Genom att använda Billhop undkommer företagen dessutom den omständliga administrativa process som ansökan om factoring ofta medför. I tillägg slipper företagens egna kundfakturor överlåtas, vilket av många kunder upplevs som negativt. Vi är medvetna om att vår affärsidé är ett nytt fenomen på marknaden och därmed kommer att kräva tid. Därför är vi glada över att ha fått in en långsiktig ägare som Almi Invest, säger Sebastian Andreescu, vd på Billhop.

Betalutrymmet på kortet täcker upp

För de företag som har anslutit sig till Billhops tjänst innebär detta att de kan betala leverantörsräkningar med sitt befintliga kort. Därigenom utnyttjas kreditutrymmet på företagarens befintliga kreditkort som ofta annars står outnyttjat. Det här innebär att betaltiden på leverantörsbetalningarna förskjuts genom att kreditkort i allmänhet har 30-60 dagars kredittid. Dessutom kan företaget minska behovet att belåna sina kundfakturor genom att istället skjuta upp betalningstidpunkten på sina leverantörskostnader till dess att kundbetalningar kommer in.

Lösning på ett problem

Billhops tjänst innebär också att det finns en klar uppsida för underleverantörerna eftersom de får betalt direkt.

– Billhop har identifierat och skapat en lösning på ett viktigt och angeläget problem inom småföretagare världen. Det finns knappt någon företagare, inte minst inom kategorin start ups som inte ständigt brottas med likviditetsproblematiken. Jag är övertygad om deras kompetens på området och den tjänst de har kommer bli framgångsrik, säger Johan Crona Investment Manager på Almi Invest.

Själva grunden i Billhops system bygger framförallt på en egen mjukvaruplattform som utvecklats sedan 2011. Företaget har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva sin verksamhet i enlighet med de regler som gäller för betaltjänsteleverantörer.

För ytterligare information kontakta:

Johan Crona, Investment Manager Almi Invest tel +46 73-984 31 35 johan.crona@almi.se

Sebastian Andreescu, vd på Billhop tel: +46 73-251 51 71 sebastian.andreescu@billhop.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidig fas. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av ca 400 unga tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.