2020-09-23 09:18Pressmeddelande

Nya EU-medel till företag i Kronoberg som vill skapa en hållbar tillväxt

Almi Företagspartner Kronoberg AB får drygt 9 miljoner kronor av EU och Region Kronoberg för att skapa en hållbar omställning hos företag i Kronoberg.

Projektets övergripande mål är att fler små och medelstora företag i Kronobergs län ska ha förstärkt sin konkurrenskraft och ställt om sin verksamhet genom att spegla marknadens framtida möjligheter inom hållbarhetsaspekterna (miljömässiga, ekonomiska och sociala).

Projektet kommer skapa förutsättningar för Almi att erbjuda företagen nya kunskaper, verktyg och processer inom områden som berör hållbar omställning i Covid-19-pandemins spår, något som i nuläget inte ingår i Almis basverksamhet.

Det känns extra roligt att Almi har fått förnyat förtroende att leda ett nytt EU-projekt med fokus på hållbar omställning, säger Mats Lundmark, vd för Almi Kronoberg.

Inom ramen för projektet Hållbar Omställning kommer Almi ha möjlighet att utifrån företagens behov erbjuda insatser och aktiviteter i form av VD-grupper, inspirationsseminarier och rådgivning som är skräddarsydda för att stödja en hållbar omställning mot tillväxt.

Region Kronoberg och  Europeiska regionalfonden finansierar projektet med totalt 9,9 miljoner kronor.

 

För mer information
Mats Lundmark, vd Almi Företagspartner Kronoberg
mats.lundmark@almi.se, 070-229 79 55

Eller läs mer på hemsidanOm Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mats Lundmark
Vd, Almi Kronoberg
Mats Lundmark