2017-12-15 16:33Pressmeddelande

Nya EU-medel till Kronoberg och till företag som vill växa.

Almi Företagspartner Kronoberg AB får drygt 11 miljoner kronor av EU och Region Kronoberg och länets kommuner för att stärka tillväxten och konkurrenskraften för företag i Kronoberg.

Den andra beslutsomgången för 2017 inom Regionalfonden för Småland och Öarna hölls i Jönköping den 4-5 december. Då blev det klart att åtta projekt beviljades projektmedel i Strukturfondspartnerskapets prioritering.

Ett av projekten som beviljades medel var Växarena 2.0 med ALMI Kronoberg som projektledare. Växarena 2.0 fokuserar på en kraftfull satsning på affärsutveckling av små och medelstora företag med tillväxtpotential för att accelerera deras tillväxt och konkurrenskraft på den regionala, nationella och internationella marknaden.

-”Almi stora tillväxtkartläggning som genomfördes i år, då 2000 vd:ar intervjuades över hela Sverige, visar att 75% av alla företag i Kronoberg vill växa. Det känns därför extra roligt att Almi har fått förnyat förtroende att projektleda ett tillväxtprojekt,” säger Catharina Värendh Boson, VD för Almi Kronoberg.

Insatserna bygger på ett tillväxtprogram vilket riktar sig till företag som både vill växa och som har tillväxtpotential. Av stor betydelse är den uppsökande verksamheten för att identifiera rätt företag att bjuda in för medverkan och de inledande tillväxtsamtalen.

–” De deltagande företagen kommer att ingå i ett tillväxtprogram som består av tillväxtanalys, deltagande i strategigrupp, individuell coachning och erfarenhetsträffar. Målsättningen är en ökning av omsättning och antal anställda till 50 % hos medverkande företag 5 år efter insatsen”, säger projektledaren Elisabet Forslund.

Växarena 2.0 kommer att samverka med näringslivsnätverk och organisationer samt med kommunernas näringslivskontor.

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd och länets kommuner finansierar projektet med 5,6 miljoner kr, Europeiska regionalfonden finansierar projektet med 5,6 miljoner kr.

För mer information, kontakta Almi Företagspartner Kronoberg AB, Catharina Värendh, VD 0470-70 74 08 eller projektledare Elisabet Forslund, 0470-70 74 04.

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.