2005-10-11 10:16Pressmeddelande

Nya konkursregler gör det svårare för företag att låna

Nya regler vid konkurs, de så kallade förmånsrättsreglerna, gör det svårare för företag att låna i bank. Det visar en undersökning gjord bland bankkontoren i Sverige. Var tredje bankkontorschef uppger att utlåning till företag skulle ha varit högre om inte de nya reglerna hade genomförts vid årsskiftet.

Endast 3 procent uppger att utlåningen ökat till följd av de nya reglerna. Syftet med de nya reglerna var att underlätta företagsrekonstruktioner men enligt kreditupplysningsföretaget UC ligger dessa på en stadig nivå kring 2 till 3 procent. Samtidigt visar statistiken att av de företag som genomgår en rekonstruktion överlever bara 1 av 4 någon längre tid. Effekten av de nya reglerna verkar istället ha medfört att kapitaltillförseln till företag har strypts. Undersökningen har genomförts av ALMI Företagspartner och är baserad på intervjuer med 150 bankkontorschefer.

Bankcheferna är positiva till konjunkturutveckling
Trots de nya förmånsrättsreglerna fortsatte bankernas utlåning till företag att öka under årets tredje kvartal. Två av tre bankkontor uppger att utlåningen ökade jämfört med föregående kvartal och över 70 procent av bankkontoren bedömer dessutom att utlåningen till företag kommer att öka ytterligare under årets fjärde kvartal. På ett års sikt är förväntningarna ännu högre, 76 procent tror på en ökad utlåning. En slutsats av undersökningen är att den goda konjunkturen och låga räntor gör att solida företag ökar investeringarna. Samtidigt har nya företag och företag med lågt säkerhetsvärde men med goda framtidsutsikter fått det svårare att låna i bank.

Mest utlåning till storföretag och fastighetsbranschen
I jämförelse med tidigare undersökningar tror bankkontorscheferna att utlåningen kommer att öka mer till storföretagen och den bransch som har den absolut största framtidstron är fastighetsbranschen.

Undersökningen, som kallas ALMIs låneindikator, genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 27 september – 4 oktober 2005.

Undersökningen i PDF format.
http://www.almi.se/ArticlePages/200510/10/20051010155138_-Alla_anvandare-_Moderbolag893/laneindikator_Q3_2005.pdf

Läs ALMIs låneindikator, oktober 2005, på www.almi.se

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, 070-314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.