2007-02-13 08:55Pressmeddelande

Nya medel för produktutveckling i småföretag

Företag som vill stärka sin konkurrenskraft kan söka finansiellt stöd från
Nutek för att utveckla en vara eller tjänst.
- Det här är pengar som verkligen gör nytta. En nyligen gjord utvärdering
visar att hälften av alla projekt som fick medel 2005 kommersialiserats
efter två år, säger Lars Malmbom, företagsutvecklare på ALMI
Företagspartner Västernorrland AB, som är kontaktperson för satsningen i
Västernorrland..

Programsatsning omfattar totalt cirka 60 mkr, varav 1,6 mkr avser
Västernorrland. Stöd ges till produktutveckling för inköp av externa
tjänster som exempelvis kan omfatta design, investeringar i prototyper,
utbildningsinsatser eller utveckling av företagens produktionsprocess i
samband med produktutveckling.

- Vi kommer att bevilja stöd fram till sommaren. Därefter har företagen på
sig fram till och med november 2008 att göra den satsning som man sökt
medel till, säger Lars Malmbom.

Under 2005 och 2006 fick 607 företag i landet finansiellt stöd från
programmet för att stärka sin konkurrenskraft.

Bakgrunden till programmet är regeringens beslut i oktober 2004 om
särskilda insatser för produktutveckling i småföretag. Nutek fördelar det
finansiella stödet med hjälp av ett nätverk av aktörer så kallade
partnerskap med inriktning mot företags- och produktutveckling.

För mer information kontakta Lars Malmbom, innovationsrådgivare, ALMI,
tel 0611-55 78 24. Läs mer på www.vasternorrland.almi.se



ALMI - från idé till lönsamt företag!
ALMI erbjuder affärsutveckling och riskvillig finansiering till
innovatörer, nya och etablerade företag som vill utvecklas. Målsättningen
är att främja utveckling, tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.
Ägare är stat och landsting.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.