2008-02-22 08:51Pressmeddelande

Nya pengar för produktutveckling i små företag

Nutek lanserar nya medel för produktutveckling av varor och tjänster i små företag. I Västernorrland handlar det om 1,6 miljoner kronor under 2008. Företag kan få medfinansiering med upp till 50 procent för köp av externa tjänster i samband med utveckling av en vara eller tjänst.

Programsatsningen 2008 omfattar totalt cirka 60 miljoner kronor och sker i samarbete med 18 så kallade partnerskap runt om i landet. I Västernorrland heter partnerskapet Innovationsporten med Lars Malmbom, ALMI Företagspartner Västernorrland AB, som kontaktperson.

- I bedömningen av inkomna ansökningar tittar vi speciellt på affärsnyttan med varan eller tjänsten, säger Lars Malmbom som betonar att många typer av företag kan söka medlen. De villkor som företagen måste uppfylla finns beskrivna på Nuteks hemsida, www.nutek.se/pu

Stöd ges till inköp av externa tjänster som exempelvis kan omfatta design, konstruktion, investeringar i prototyper eller utveckling av företagens produktionsprocess i samband med produktutveckling.

Bakgrunden till programmet är regeringens beslut i oktober 2004 om särskilda insatser för produktutveckling i småföretag. Nutek fördelar det finansiella stödet med hjälp av ett nätverk av aktörer så kallade partnerskap med inriktning mot företags- och produktutveckling.

För mer information kontakta Lars Malmbom, Företagsutvecklare, ALMI, tel 0611-55 78 24. Läs mer om Nuteks satsning på www.nutek.se/pu


ALMI - från idé till lönsamt företag!ALMI erbjuder affärsutveckling och riskvillig finansiering till innovatörer, nya och etablerade företag som vill utvecklas. Målsättningen är att främja utveckling, tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Ägare är stat och landsting.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.