2010-08-31 08:53Pressmeddelande

Nybildat Vetlandaföretag gör storsatsning på sopsorteringssystemet Eco Bag och tar in externt riskkapital

Det nybildade bolaget Eco Solutions AB med säte i Vetlanda har genom en extern nyemission skapat resurser för en fortsatt satsning på det optiska sophanteringssystemet Eco Bag. Eco Bag var tidigare en mindre del av Vetlandaföretaget CO Lindberg Verkstads AB, men blir nu den bärande delen i Eco Solutions AB.

Den optiska sorteringsanläggningen Eco Bag används för källsortering av hushållsavfall som sorteras i olikfärgade påsar i hushållen. En stor fördel är att hushållen endast behöver ett sopkärl och att man kan använda befintliga insamlingssystem. Eco Bag anläggningen sorterar sedan de olikfärgade påsarna till olika containrar eller för vidare hantering.

- Fler och fler kommuner inser att det finns stora miljömässiga och ekonomiska fördelar med att ta hand om avfallet på ett effektivt sätt, säger Anders Lindberg, det nya bolagets vd. I efterföljande system kan det sorterade avfallet rötas, och bli värdefull biogas, vilket har stora miljömässiga vinster.

Varumärket Eco Bag har funnits på marknaden i tio år och är en beprövad teknik som ligger långt fram teknikmässigt. Eco Solutions utvecklar, konstruerar och levererar komplett installerade anläggningar. Eco Bag-systemet bygger på avancerad visionsteknik, utvecklad tillsammans med ÅF Engineering i Jönköping, och är moduluppbyggt vilket gör det enkelt att anpassa anläggningarna efter kundernas önskemål och behov.

- Vi ser stora möjligheter för företagets framtida utveckling inom en spännande och högaktuell miljösektor, säger Tarja Berge, vd för Almi Invest Småland och öarna. De goda utsikterna att nå en internationell marknad med Eco Bag-systemet gör vår satsning ännu mer spännande.

Almi Invest Småland och öarna har tillsammans med Smålands Affärsänglar AB och en lokal entreprenör och företagsledningen genom en nyemission tillfört företaget ekonomiska resurser för att ta tillvara potentialen på den spännande marknaden för miljömässigt effektiv hantering och tillvaratagande av hushållsavfallet. Företagets bas kommer att vara kvar i Vetlanda, och räknar med att i största möjliga utsträckning använda lokala/regionala underleverantörer och samarbetspartners.

För ytterligare information kontakta:
Vd Anders Lindberg, Eco Solutions AB, 070-941 99 86, anders@eco-solutions.se,
www.ecobag.se
Vd Tarja Berge, Almi Invest Småland och Öarna, 070-918 58 96, tarja.berge@almiinvest.se,
www.almiinvest.se

Om Almi Invest
Almi Invest skapar unika förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.