2007-10-16 08:51Pressmeddelande

Nybyggarna behövs - Nu startar nybyggarturnén!

Att starta företag kan många gånger vara en prövande uppgift och förutsättningarna för alla är inte alltid lika. Entreprenörer med invandrarbakgrund har oftare en sämre kunskap om myndigheter och regler i Sverige. I kombination med språksvårigheter medför det sämre förutsättningar att finansiera verksamheten och en högre tröskel för att starta företag.

Almi Företagspartner och stiftelsen IFS ger sig den 16 oktober ut på en landsomfattande turné för att uppmärksamma invandrarföretagandet i Sverige. Vårt mål med kampanjen är att öka kunskapen om vilken hjälp som finns att få. Totalt besöker våra rådgivningsbussar och kampanjmedarbetare sjutton orter.
I personliga möten på torget, vid livsmedelsbutiken och andra offentliga miljöer ska vi informera och samtala kring hinder och möjligheter att starta och driva företag för entreprenörer med utländsk bakgrund. På många orter medverkar även förtroendevalda från olika politiska partier.
Turnén avslutas i Stockholm den 31 oktober med ett tvärpolitiskt riksdagsseminarium. Entreprenörernas åsikter och tankar kommer att spela en avgörande roll i den diskussionen.

På hemsidan www.nybyggare.nu finns information om kampanjen och vilka platser turnén besöker. Kom och träffa rådgivarna, entreprenörerna och politikerna: alla med det gemensamma målet att skapa bättre förutsättningar för invandrarföretagandet i Sverige.

För mer information:
Maroun Aoun, VD, Almi IFS AB, 070-496 98 26
Lars Mårdbrant, Almi Företagspartner, 070-314 34 34

Bakom kampanjen står Almi Företagspartner och IFS, Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum.
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 21 regionala bolag som har regionala delägare.
Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum, startades som Internationella Företagarföreningen i Sverige 1996. Syftet är att hjälpa invandrare att starta och utveckla företag i Sverige. Det som gör IFS unikt är att rådgivarna representerar mångfalden i samhället och motverkar därmed de svårigheter som invandrare kan ha gällande språk, lagar och regler i det svenska samhället.
Våren 2007 beslutades att IFS rådgivningsverksamhet ska integreras med Almis. Tillsammans kan organisationerna erbjuda både finansiering och särskild kompetens kring invandrarföretagande. I många regioner drivs nu IFS verksamhet i Almis regi och målsättningen är en integration i samtliga regioner.

Kampanjplan:
16 okt: Malmö
16 okt: Helsingborg
17 okt: Karlskrona
18 okt: Göteborg
19 okt: Borås
19 okt: Trollhättan
22 okt: Växjö
22 okt: Kalmar
23 okt: Linköping
23 okt: Norrköping
24 okt: Eskilstuna
24 okt: Nyköping
24 okt: Örebro
25 okt: Västerås
25 okt: Borlänge
26 okt: Gävle
26 okt: Uppsala
29 okt: Stockholm
30 okt: Södertälje
ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.