2005-11-23 09:30Pressmeddelande

Nyföretagandet ökar även nästa år Sänkt arbetsgivaravgift kan bli fler jobb

Almi Barometern:

En sänkt arbetsgivaravgift kan komma att leda till fler jobb åtminstone i vissa delar av landet. Nyföretagandet kommer att öka även under det kommande året. Det tror Almikonsulterna i höstens Almi Barometer.

Flest nya företag i Jönköping, Kalmar och Norrbotten
Nyföretagande kommer att öka under det kommande året. Det tror en majoritet av Almis affärskonsulter. Det är ungefär samma bedömning som man gjorde i våras men färre jämfört med för ett år sedan. Nyföretagandet bedöms öka mest i Jönköpings län, Kalmar län och Norrbotten. Det tror tre av fyra konsulter eller fler i de länen. En mer dämpad utveckling dvs. en oförändrad nivå kan man finna främst i Jämtland, Gävleborg och på Gotland. – Vår bedömning är att nyföretagandet fortsätter att öka även om den ökning som skett under det senaste året kommer att dämpas något, säger Almis koncernchef Göran Lundwall i en kommentar.

En sänkning får positiva effekter, säger Almichefen
En sänkt arbetsgivaravgift för små företag kan komma att leda till nyanställningar enligt 40 % av konsulterna. En majoritet eller 59 % tror dock inte att det kommer att påverka benägenheten att nyanställa. Bedömningen skiftar kraftigt mellan länen. I några län bedömer man att nyanställningarna kommer att öka. I andra tror man inte på någon effekt alls. – Slutsatsen blir dock att även en temporär sänkning av arbetsgivaravgiften får en positiv effekt på arbetsmarknaden, säger Göran Lundwall.

Fler jobb på Gotland, i Värmland och Skåne.
En sänkning av arbetsgivaravgifterna kommer att öka nyanställningarna främst på Gotland, i Värmland, Skåne, Uppsala län och Örebro län. Mest opåverkade kommer företagen att vara i Västmanland, Jönköpings län, Östergötland, Sörmland och i Stockholms län.

Almi Barometern, som genomfördes under oktober innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almikoncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 76 %.

ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av stat och landsting, består av moderbolaget och 21 regionala bolag.

Stockholm den 23 november 2005
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34
Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.