2021-02-26 06:00Pressmeddelande

Nytt initiativ ska stärka kvinnors karriärer

Johan Kerstell, personaldirektör på Sandvik och Anna Rosengren, VD Almi GävleDalaJohan Kerstell, personaldirektör på Sandvik och Anna Rosengren, VD Almi GävleDala

Almi GävleDala och Sandvik ingår ett nytt samarbete för att starta ett mentorprogram för kvinnor som vill utveckla och stärka sina karriärer. Satsningen bygger på studier som visar att kvinnor i Gävleborg i ofta har en högre utbildning men färre har chefspositioner än männen i samma län. Kvinnor som driver företag har ofta också ett arbete vid sidan av sitt företag. Intresseanmälan till programmet öppnar 12 mars.

- Trots att vi kommit långt i jämställdhetsarbetet i Sverige så kan vi konstatera att vi fortfarande har en bit kvar, säger Anna Rosengren, VD på Almi GävleDala som är en av initiativtagarna till mentorprogrammet.

I en omvärldsanalys gjord av Region Gävleborg 2019 framgår det att betydligt fler kvinnor än män har en hög utbildningsnivå i länet samtidigt som statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att andel män i chefspositioner i kommuner i Gästrikland är högre än antal kvinnor i samma position. Av andel företagare i Sverige är drygt 30 procent kvinnor och statistik visar även att kvinnor i stor utsträckning har en anställning vid sidan av sitt företagande.

I mentorprogrammet får yrkesarbetande kvinnor tillgång till en mentor under ett års tid. Mentorn fungerar som ett bollplank och fokus är alltså på frågor som rör yrkes- och karriärutveckling. Programmet bygger på Almis mentorprogram för företagare och idén till att rikta sig till kvinnor i karriären kommer från föreningen Hälsingejänter där ett liknande mentorprogram och samarbete är i gång. Ida Mörtsell är initiativtagare till både föreningen och samarbetet som startade hösten 2020 där 25 kvinnor identifierade sina karriärmässiga behov och sedan kunde matchas med en mentor.

- I vårt arbete med företagen ser vi att en ökad jämställdhet i styrelser och ledningsgrupper leder till bättre affärer. När vi stärker kvinnors ledarskap ser vi en möjlighet till ökad tillväxt i näringslivet, säger Anna Rosengren, VD Almi GävleDala.

- Vi är glada över samarbetet med Sandvik eftersom de är en stark motor i näringslivet och vi kan här gemensamt sätta fokus på en viktig framtidsfråga, säger Anna Rosengren

Mentorprogrammet i Gästrikland

Den 12 mars öppnar intresseanmälan till mentorprogrammet i Gästrikland där Sandvik och Almi GävleDala är initiativtagare. Anmälan är öppen i två veckor och det finns möjlighet att ansöka som adept eller mentor. Mentorprogrammet riktar sig till kvinnor (adepter) som vill ta nästa steg i sin karriär och mentorer, mentorerna ska vara erfarna män eller kvinnor från näringslivet som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i syfte att stärka kvinnors roll i näringslivet.

– Vi arbetar aktivt och brett med mångfald och inkludering på Sandvik och ser det som en stor konkurrensfördel. Genom samarbetet med Almi kan vi stötta att fler kvinnor kan utvecklas och nå ledande positioner. Självklart vill vi vara med och bidra till den regionala utvecklingen, säger Johan Kerstell, personaldirektör på Sandvik.

Anmälan öppnar 12 mars på www.Almi.se/gavleborg. Du kan redan nu läsa om mentorprogrammet och få notis när anmälan öppnar.

Kontaktperson

Anna Rosengren, VD Almi GävleDala
anna.rosengren@almi.se
0243-48 88 64

Johan Kerstell, personaldirektör Sandvik
johan.kerstell@sandvik.com
026-264021

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt!

Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.

Sandvik-koncernen

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.

Loggor Almi och Sandvik

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg