2013-06-27 12:20Pressmeddelande

Nytt utvecklingsprogram för nio Born Globalföretag: Almi och Chalmers satsar på unga internationellt snabbväxande företag

Nio unga innovativa svenska företag får nu möjlighet att snabbt växa utomlands genom ett utvecklingsprogram som startas av Almi affärsområde Inkubation och Center for Business Innovation vid Chalmers. I vanliga fall växer företag först på hemmamarknaden, sedan i grannländerna och internationellt. Under senare år startas högteknologiska företag som kan växa snabbt internationellt s.k. Born Globals. Några tidigare svenska exempel är Spotify och Skype. - Det är dessa Born Globalföretag vi nu vill ge chansen att snabbare nå ut internationellt. Det är bland den här typen av företag vi kan finna morgondagens internationella snabbväxare, säger Mikael von Dorrien hos Almi. Programmet startar i juni och löper fram till 16 december i år och vänder sig till VD och ledning i företagen.

Ökar möjligheterna till lönsam tillväxt
Programmet är upplagt för att öka företagens möjligheter att nå en hög lönsam tillväxt. Det kan ske genom att snabba upp sökandet efter en s.k. skalbar affär d.v.s. att produkten eller tjänsten kan användas inom flera områden och att kostnaderna inte ökar i samma proportion som intäkterna. Programmet grundas på en process som Center for Business Innovation vid Chalmers under åtta år har utvecklat tillsammans med bl.a. forskare på Stanford University och entreprenörer i Silicon Valley. Programmet finansieras av Näringsdepartementet sånär som på deltagaravgiften.

Utvalda specialister stöder företagarna
De uttagna Born Globalföretagen kan nu få fart på sin utveckling med hjälp av noga utvalda serieentreprenörer, riskkapitalister och investment managers med särskild kännedom om svenska unga tillväxtföretag. Dessutom ingår stöd av affärscoacher, deltagande på professionella seminarier, projektarbeten samt en vecka i Silicon Valley med företrädare från Stanford University. Exempel på innehåll är kundsegmentering, optimal produkt- och tjänsteutveckling, val av distributionskanaler, säljprocess och säljledning, betalningsmodeller, internationell organisation, ledning och styrning samt finansiering. Dessutom ingår vid två tillfällen business reviews med alla deltagande företag, serieentreprenörer och riskkapitalister.

Nio Members of Almi´s Born Global II
De utvalda nio Born Globalföretagen som är Members of Almi´s Born Global II är Proposalsfactory, Virtual Trainer, ATC industrial group, Keewords, Invativa, PIM, Salepads, Elastisys och Tajitsu Industries.

För mer information:
Mikael von Dorrien Almi, mobil: 072 204 62 26, mail: mikael.vondorrien@almi.se
Sören Sjölander, kursledare, professor vid Chalmers, mobil: 070 51842 41, mail: soren.sjolander@chalmers.se.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.