2014-09-25 09:25Pressmeddelande

Nyutvecklat instrument förhindrar feldosering av läkemedel

null

Feldosering av intravenösa läkemedel sker betydligt mer ofta än vad man kan tro. Orsaken är otillräcklig testning och kvalitetskontroll innan själva beredningen ges till patient. I USA leder felberedningar av läkemedel uppemot 200 dödsfall om dagen och därpå följande mångmiljardkostnader för samhället. Almi Invest har investerat i Pharmacolog som utvecklat ett instrument, DrugLog, som väsentligt minskar risken för feldosering av intravenösa läkemedel inom sjukvården.

80 % av alla fall beror antingen på att fel medicin ges, att koncentrationen är fel och i en del fall, att medicin har getts till fel patient. Så beskriver de två tidskrifterna, Cancer och European Journal of Cancer, situationen när det gäller feldosering inom sjukvården. Och konsekvenserna är allvarliga: bara i USA dör dagligen hundratals patienter på grund av dessa kvalitetsbrister. Förutom att patienter drabbas så kostar administration av fel medicin och/eller läkemedel med fel sammansättning eller koncentration, mångmiljardbelopp bara i USA.

– Det här beskriver ganska väl behovet av en bättre kvalitetskontroll och det är precis just en sådan lösning som Pharmacolog har tagit fram. De har ett nyutvecklat instrument, DrugLog, som med patenterad teknik snabbt och enkelt kan fastställa exakt vilka läkemedelspreparationer man hanterar, vilket läkemedel det är frågan om och vilken koncentration beredningen har. Allt detta kan nu göras innan preparatet ges till patient vilket undviker en felaktig medicinering och de tragiska konsekvenser som det kan leda till, säger Allan Asp, Investment Manager Almi Invest.

Dödsfall i Danmark
Trots att problemet med feldosering förekommer på de flesta sjukhus i världen över så är det relativt sällan problemet uppmärksammas. Men nyligen skedde detta i samband med ett fall i Danmark. Där hade 100 prostatapatienter överdoserats med cellgift. Skälet var att tillverkaren av läkemedlet hade ändrat i blandningsinstruktionen, men de aktuella klinikerna hade inte uppmärksammats på detta. Det här fick tragiska konsekvenser där åtminstone tre av patienterna dog till följd av denna miss:

– Detta hade kunnat undvikas om man hade haft tillgång till DrugLog vid beredningen av cellgifterna vid apoteket. Vår lösning på detta problem kan spara många liv och förhindra onödiga felbehandlingar, säger Hans Dahlin, vd på Pharmacolog som grundade företaget 2007. Själv har han en lång erfarenhet från forskning, klinisk verksamhet, företagsledning inom medicinsk teknik och radioterapi inom cancervården.

Själva kärnan i systemet är instrumentet DrugLog som snabbt och enkelt läser av vilken substans beredningen innehåller och i vilken koncentration. Om fel uppstått så plockar DrugLog upp det och leveransen kan då stoppas och patienten riskerar därmed inte heller att råka ut för felbehandling.

10 miljoner
I Västeuropagörs idag drygt 10 miljoner cellgiftsberedningar/år och bara vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala bereds ca 15 000 lösningar/år, då främst för behandling av cancer. Så det är ingen tvekan om att det redan idag finns en stor marknad. Två godkända patent finns som skyddar tekniken i Europa. Idag saknas också konkurrenter som kan lösa detta problem lika enkelt och till samma låga kostnad.

För ytterligare information kontakta:
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se
Allan Asp, Investment Manager Almi Invest tel +46 70 605 23 02 allan.asp@almi.se
Hans Dahlin, vd Pharmacolog tel: +46 70 546 50 12 hans.dahlin@pharmacolog.se

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.