2015-07-07 08:00Pressmeddelande

Ökad utlåning till företag

Bankernas utlåning till företag fortsätter att öka. Närmare hälften av bankkontoren uppger att utlåningen till företag ökade under årets andra kvartal. Man har också en positiv syn på den kommande utlåningen. Men, det är något färre som är positiva jämfört med föregående mätning. Det framgår av en färsk undersökning som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner.

Utlåning till företag fortsätter att öka. I decembermätningen uppgav 36 procent av bankcheferna en ökning, i mars uppgav 45 procent en ökning och nu i juni uppger 48 procent att utlåningen har ökat.

- Utlåningen fortsätter att öka, det är en positiv konjunktursignal som visar att företagen tror på en god utveckling och vågar investera, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner AB.

För det kommande kvartalet tror var tredje bankchef att utlåningen kommer att öka. Det är något färre jämfört med föregående mätning då över hälften trodde på en fortsatt ökad utlåning. På ett års sikt är det fler positiva, närmare 60 procent tror på ökad utlåning, men även här har antalet positiva minskat jämfört med föregående mätning.

Rörelsekapital är det största användningsområdet, 57 procent av företagen anger att lånen behövs som rörelsekapital. Lika många uppger att lånen behövs för investeringar i maskiner och inventarier. En ovanligt stor andel, 43 procent, uppger att lånen används till förvärv.

Konjunkturen stärks
För det kommande kvartalet tror var tredje bankchef att konjunkturen stärks. På ett års sikt tror en majoritet, 54 procent av bankcheferna, att konjunkturen kommer att stärkas. Jämfört med föregående mätning är andelen positiva något färre.

- Överlag är det en mycket positiv inställning till konjunkturutveckling. Både från banker och från företag, vi får också samma signaler från Almis rådgivare över hela landet. Det är inte bara bankernas utlåning som ökar, vi ser också en ökad efterfrågan i Almis utlåning till små och medelstora företag, framför allt är det vårt ”Tillväxtlån” som ökat kraftigt, säger Lars Mårdbrant.

Bankernas kreditvillkor
Företagens möjligheter att få lån har inte förändrats under andra kvartalet. En klar majoritet av bankkontoren uppger att möjligheterna för företag att få lån är oförändrad, både för nya och för befintliga företag.
Bankernas utlåningsmarginal minskar. Närmare en tredjedel av kontoren uppger att marginalerna minskat.

- Behovet av Almis finansiering är viktigt när konjunkturen tar fart. Almi erbjuder både riskkapital och lån med varierande villkor för att möta behoven hos olika tillväxtföretag. Vårt nya Tillväxtlån är en stor succé och under hösten lanserar vi Almi Invest riskkapitalfond nummer två. För många är Almis finansiering direkt avgörande för företagets satsning ska kunna genomföras, säger Lars Mårdbrant.

Bankkontoren lånar ut till små och medelstora företag
Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda.

Om undersökningarna
Undersökningen genomförs varje kvartal av CMA - Centrum för Marknadsanalys AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 1 - 12 juni 2015.

Läs Almis Låneindikator, juli 2015 »
http://www.almi.se/Aktuellt/Okad-utlaning-till-foretag/

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.