2013-08-15 08:13Pressmeddelande

Ökade resurser för företag i Kronoberg som vill etablera sig internationellt

Almi Kronoberg/Enterprise Europe Network (EEN) har som en av sju organisationer fått projektmedel från Tillväxtverket på 700 000 kronor för internationella utvecklingsinsatser hos regionens småföretag.  Projektet vänder sig till små och medelstora företag som på något sätt är intresserade av ökad internationalisering.  Projektets löptid är 1,5 år med start augusti 2013. Projektet vänder sig till små och medelstora företag som på något sätt är intresserade av ökad internationalisering. De deltagande företagen kommer att få möjlighet att med hjälp av bland annat olika experter och erfarenhetsutbyte skapa sig bättre förutsättningar för framgångsrik internationalisering.

- Jag tycker det känns väldigt bra att vi i Kronoberg har fått extra resurser för att hjälpa våra små och medelstora företag att ta ett kliv ut på den internationella marknaden, säger Elisabet Forslund, projektledare för INTER-projektet.

Bakgrund

Sverige är i hög grad ett internationaliserat land. Svenska storföretag har sedan länge varit aktiva på internationella marknader och Sveriges ekonomi är mycket beroende av internationell handel. Mer än hälften av det vi producerar exporteras. Verkstadsindustrin och övrig basindustri står för drygt 85 procent av exporten. Vissa undersökningar visar dock att Sverige halkat tillbaka i Europa om man mäter export i förhållande till BNP.

Som en följd av den ökade globaliseringen har förutsättningarna för företagande förändrats, och internationell konkurrens har blivit en del av företagens vardag. Därför är det viktigt att svenska företag ges möjlighet att tillgodogöra sig den potential som finns på internationella marknader. Globaliseringen leder till att den inhemska marknaden krymper och den internationella expanderar. Det innebär en ökad specialisering och ett krav på ny kompetens hos företagen för att agera på olika marknader.

Kontakt

Elisabet Forslund, affärsrådgivare Almi Kronoberg AB/ Enterprise Europé Network. Direkt 0470-70 74 04, elisabet.forslund@almi.se

Pontus Sannéus, affärsrådgivare Almi Kronoberg AB/ Enterprise Europé Network. Direkt 0470-70 74 02 pontus.sanneus@almi.se.


Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.