2020-01-29 07:00Pressmeddelande

Ökat fokus på digitala satsningar i värmländska företag

Almis rådgivare Erik Fridh och Sebastian van den Bergen leder arbetet med ökat fokus på digitala satsningar.  Almis rådgivare Erik Fridh och Sebastian van den Bergen leder arbetet med ökat fokus på digitala satsningar.

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. Tillväxtverket har gett Almi i uppdrag att hitta och arbeta med företag som vill utveckla sina bolag och som har nytta av att öka digitaliseringsgraden både mot kunder och i interna processer.

- Att digitalisering både påverkar och hotar befintliga affärsmodeller och skapar nya möjligheter är fakta sedan länge. Vi möter många företagare som vet att man borde göra något men inte riktigt har identifierat vad som ska göras. Med den här satsningen kommer vi att arbeta med olika modeller och verktyg där företagare lättare kan identifiera sin digitala potential i att utveckla sitt bolag. Det ligger helt rätt i tiden, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Rent konkret kan det handla om att titta på hur ett företag hanterar sina kundkontakter och hur man med hjälp av digitala lösningar kan få ett bättre flöde från första kontakten till order.

- Ett mindre företag kan ha svårt att frigöra tid och hitta kompetens för att se över sina digitala framtidsplaner. Nu satsar Tillväxtverket på bred front för att skapa förutsättningar i företag på mindre orter och kommuner att utvecklas digitalt. Det är viktigt att hela Värmland utvecklas. Att kunna bo och arbeta i landsbygd och att ändå ha hela världen som marknad, säger Erik Fridh, rådgivare på Almi Värmland.

Almi kommer att samarbete med andra aktörer för bästa resultat. Dit hör bland annat Compares satsning Be digital och Visit Värmland, som också fått finansiering från Tillväxtverket för att jobba med digitalisering av företag på landsbygden.

- Vi är redan i gång med att hitta företag som vill utveckla sina bolag. Förutom att identifiera digitala möjligheter innefattar erbjudandet att ta fram handlingsplaner och behov av stöd för implementering samt att diskutera finansiella lösningar för den digitala resan. För att kunna inspireras och lära av och tillsammans med andra startar vi upp en vd- och intraprenörsgrupp som vill jobba med sina interna digitaliseringsprojekt, berättar Sebastian van den Bergen, rådgivare Almi Värmland.

Satsningen kommer att sammanfattas i ett regionalt så kallat Digi-Camp i slutet av året. Syftet är att alla som påbörjat sitt utvecklingsarbete ska få mer inspiration, bygga på kompetensen och nätverka. 

- Det handlar om att skapa långsiktiga strukturer i arbetet med digitalisering i sitt företag och vi är mycket glada över att Tillväxtverket utsett oss till samarbetspartner i det här viktiga arbetet, säger Anna Lundmark Lundbergh.  

Fakta

Tillväxtverket har valt Almi som samarbetspartner för huvudgenomförandet av satsningen med motiveringen att Almi är en aktör som har kompetens, verktyg och resurser för att snabbt kunna sätta sig in små och medelstora företags utmaningarna kring digital transformation i landsbygd. Läs mer om satsningen på https://www.almi.se/digitalisering-2020

För mer information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner Värmland, 0708-14 93 77

Erik Fridh, rådgivare Almi Företagspartner Värmland, 0708-14 93 74

Sebastian van den Bergen, rådgivare Almi Företagspartner Värmland, 070-611 93 73Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh