2004-10-30 17:00Pressmeddelande

Ökat nyföretagande: Alltfler söker sig till Almi

Höstens Almi Barometer:

En majoritet av Almis affärskonsulter tror att nyföretagandet kommer att öka under året som kommer. Det är en klar ökning mot vad man trodde för ett halvår sedan. Mest ljust är det i de mellansvenska länen Uppsala, Västmanland och Dalarna. Undersökningen visar också att alltfler ungdomar, kvinnor och företagare med invandrarbakgrund nu söker sig till Almi för råd och lån.

Dämpad utveckling i Skåne och Halland
Nästan två av tre konsulter bedömer att nyföretagandet kommer att öka under det kommande året. Samtliga konsulter i Uppsala, Västmanland och Dalarna ser en ökning framöver. Även konsulterna i Kalmar län, Värmland och Norrbotten tror på en ökning under det kommande året. Mer dämpade är man i Skåne, Halland, Gävleborg och Västerbotten där man tror på ett oförändrat eller minskat antal nystartare. – Visst ska vi glädjas åt att det verkar bli en ökning av nyföretagandet, men det är inte tillräckligt för att kompensera de senaste årens låga nivåer. Det är nu när konjunkturen förbättras som vi behöver fler företagare som kan ta tillvara de nya affärsidéer som en ökad efterfrågan erbjuder, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi.

Ungdomar kontakter Almi i högre grad
Ungdomar, kvinnor och invandrare söker sig i högre grad till Almi för råd och lån, enligt Almi Barometern. Hälften av Almis konsulter har fått fler kontakter med unga företagare jämfört med tidigare, var tredje har haft fler kontakter med kvinnliga företagare och var fjärde har haft fler kontakter med företagare med invandrarbakgrund. – Det är klart att Almi allt mer kan erbjuda dessa grupper stöttning när de vill starta eller utveckla sina företag, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi.

Störst ökning i de mindre länen
Störst ökning av kontakter med ungdomar har skett i Värmland och i Halland. Gotland, Västerbotten och Kalmar län har haft störst ökning i tillströmningen av kvinnliga företagare. I Örebro, Västmanland och i Värmland har företagare med invandrarbakgrund i högre grad sökt sig till Almi än i andra län.

Almi Barometern, som genomfördes under oktober innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almikoncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 73 %.

Almi Företagspartner finns i varje län för att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler nya företag startas, fler innovationer kommersialiseras och fler företag får möjlighet att växa och utvecklas. Almi ägs av stat och landsting och har totalt drygt 500 anställda.

För ytterligare information:
Göran Lundwall, koncernchef ALMI, tel 08 709 89 24, mobil 070 593 21 52.
Presstalesman Carl Fridh, mobil 070 581 64 14.
Kontakta också det regionala ALMI-bolaget.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.