2018-07-03 09:05Pressmeddelande

Över hälften av de mindre företagen i länet vill växa och sex av tio vill nyanställa

Över hälften av de små och medelstora företagen i Uppsala län vill växa och det är en ökning jämfört med förra året då fyra av tio hade samma ambition. Dessutom räknar drygt sex av tio företag med att nyanställa inom tre år vilket också är något högre än förra året. Det framgår av en kartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi. – Det pekar på att vi kan komma att få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan också på arbetskraft inte minst bland våra drygt 16.000 aktiebolag, säger Camilla Ahlsson, affärschef hos Almi Uppsala i en kommentar.

 

Hälften av företagen kan växa till en låg merkostnad

Kartläggningen visar att hälften av företagen i länet anser att deras nuvarande affärsmodell kan leda till en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad. Av företagen med en uttalad ambition att växa anser var femte företag att de behöver affärsutvecklingsstöd främst inom marknad, försäljning och ledarskap. – Almi erbjuder redan idag tillväxrådgivning till företag i alla faser, säger Camilla Ahlsson.

Över hälften av företagen behöver ytterligare finansiering

Hälften av företagen har finansiering från banker och Almi idag vilket är en betydligt högre andel än förra året. Över hälften av företagen som har en hög ambition att växa har behov av ytterligare finansiering och 30 procent av företagen upplever att det är svårt att få finansiering i den grad som behövs. – Företagen upplever finansiering som en trång sektor. Almi kan vara en del i att lösa företagens kapitalbehov men det är bankerna som bör ta den största delen, säger Camilla Ahlsson.

Nya produkter och tjänster lanseras

Över 40 procent av företagen har lanserat en ny produkt eller tjänst de senaste tre åren, vilket är betydligt högre än förra året. Till det kommer att en lika hög andel av företagen räknar med att komma med en ny produkt eller tjänst under de kommande tre åren.

 

Kraftig ökning av export-eller importverksamhet

Runt 40 procent av företagen i länet exporterar eller importerar varor och tjänster, vilket är en kraftig ökning jämfört med förra året. Kartläggningen visar också att nästan var tredje företag som inte har exportverksamhet idag anser att de har produkter och tjänster med en potential på en internationell marknad. – Att många företag lyckats komma ut på en internationell marknad är glädjande, säger Camilla Ahlsson.

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden maj – juni 2018 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 542 VDar över hela landet i företag upp till 250 anställda.

 

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta:

Camilla Ahlsson, affärschef hos Almi Uppsala, mobil 070 377 97 45
Ywonne Bölja, marknadsansvarig, Almi Uppsala, mobil 073 080 63 55

 

Om Almi

Almi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.