2020-10-28 11:01Pressmeddelande

Pensionatet Malmgatan utses till Norrbottens näringslivspristagare

Vid regionfullmäktiges möte i Luleå onsdagen 28 oktober tilldelades priserna för Norrbottens miljöpris och näringslivspris, ett samarbete mellan Almi Företagspartner Nord och Region Norrbotten. Se separat pressmeddelande från Region Norrbotten rörande Norrbottens miljöpris.

Norrbottens näringslivspris

Almi Företagspartner Nords och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris tilldelades i år Pensionatet Malmgatan. Syftet med det gemensamma priset på 50 000 kronor är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

Motivering:

De har inte bara själva ställt om utan även hjälpt andra när hela världen förändrats. Norrbottens näringslivspris tilldelas två handlingskraftiga eldsjälar som lyckats få företag på orten från vitt skilda branscher att samverka och därmed lyckats hålla kundinflödet och näringslivet levande.

 

Genom nytänkande och kreativa grepp har de startat den lokala rörelsen #localhero och spridit den över hela landet. Men trots motton som ”Vi är ingenting utan varandra” och sociala insatser för att stötta medmänniskor, lämnas inte tillväxtambitioner därhän och det finns planer att utöka verksamheten och växa där man står. Förmågan att se tillfälliga nedskärningar i verksamheten som ”möjligheten att kunna rå om allting lite mer” har också visat sig lyckosam och vittnar om gott affärsmannaskap.

 

I verksamheten går affärsnytta och resurseffektivitet hand i hand – här får gammalt gods nytt liv, närproducerat prioriteras och de anställdas personliga utveckling är en viktig drivkraft. Under devisen ”Det ska vara vackert inne och vackert ute” styrs miljö- och hållbarhetsarbetet med full fart framåt.

 

Årets vinnare bidrar till ett vänligare företagande utan att för den skull ge avkall på lönsamhet och affär. Vi spår deras verksamhet en ljus framtid då förmågan att skapa sammanhållning, tillhörighet och kundintresse är egenskaper som kommer behövas i alla tider!

 

Lisa Hellmér och My Bergström är stimulerande förebilder som visar på professionellt företagande och vikten av att våga tänka nytt för att klara svårigheter - därför erhåller de Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens gemensamma Näringslivspris 2020.

 

 

 

För mer information, kontakta:

Namn: Annika Holmström
Titel: Affärschef, Almi Företagspartner Nord
Telefonnummer: 0920-379 21, 070-693 79 21

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.