2020-10-20 06:29Pressmeddelande

Pressinfo: Almi GävleDalas VD prisar till regionens tillväxtföretag

Anna Rosengren VD Almi GävleDalaAnna Rosengren VD Almi GävleDala

Anna Rosengren, VD på Almi GävleDala, medverkar vid DI Gasell-prisutdelningen idag. Gaselllistan offentliggör företag som har haft tillväxt och lönsamhet under flera år, därför blir antalet gasellföretag det också en tempmätare på hur näringslivet i stort mår.

I dag offentliggörs gasellföretagen i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands, Västmanlands och Örebro län. Det sker för första gången i en livesändning på grund av pandemin.

Länk till anmälan finns här:
https://www.bonniernewsevents.se/event/3769438d-823a-4e15-b479-90af6f8332d0/summary

……..

Det är möjligt att nå Anna Rosengren egfter sändningen på 072-5088865

……

Programmet:
20 oktober 2020

Eftermiddagens värdar hälsar välkommen 13:00-13:03

Intervju med Lina Rickardsson vd och formgivare, Pappelina 13:03-13:16

Presentation av årets Gasellundersökning 13:16-13:23

Diskussion kring undersökningen: 13:23-13:39

 

Vi avslöjar Årets Gasellvinnare i Värmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Gävleborg 13:39-13:40

Intervjuer med Gasellvinnarna 13:40-13:48

Intervju med Kathrine Löfberg styrelseordförande, Löfbergs 13:48-13:57

Avslut i studion med eftermiddagens värdar och chatten 13:57-14:00

.......

Kriterier:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

 


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Lina Renberg
Affärschef, Almi GävleDala
Lina Renberg
Anna Rosengren
VD, Almi GävleDala
Anna Rosengren