2009-06-05 08:33Pressmeddelande

Rusning till programmet för fler kvinnor i styrelse

På uppdrag av regeringen med syfte att främja en hållbar ekonomisk tillväxt, startade Almi under våren 2009 ett projekt kallat Styrelsekraft. Styrelsekraft är ett nationellt ledarutvecklingsprogram som riktar sig till kvinnor med hög kompetens och erfarenhet, med förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse. Genom projektet får 200 utvalda kvinnor i både näringsliv och offentlig sektor möjlighet att delta i ett unikt nationellt mentorprogram. Kvinnorna får möjlighet att öka sina erfarenheter och kunskaper inom styrelsearbete.

Intressen för att delta i programmet har varit stort. 1400 kvinnor har sökt sig till programmet. En jury bestående av representanter för näringsliv och offentlig sektor kommer att välja ut 200 personer till att delta i programmet. Uttagningsprocessen kommer att pågår fram till mitten av juni.

- Att så många kvinnor under så kort tid har sökt sig till programmet är ett kvitto på att behovet finns. Många har idag räckt upp handen och anmält sig för att fungera som mentor till de kvinnor som har sökt sig till programmet. Jag välkomnar fler tunga namn från både näringslivet och offentlig sektor som mentorer. Vi behöver ha fler duktiga kvinnor och män med gedigen styrelseerfarenhet, som inser behovet av att fler kvinnor behövs runt styrelseborden, säger Birgitta Wildenstam, projektledare för Styrelsekraft.

Programmet startar i september 2009 och löper under ett år. 200 utvalda kvinnor inom näringsliv och offentlig sektor får möjligheten att tillsammans med sina mentorer utveckla kontaktnät och sin personliga kompetens inom styrelsearbete, samtidigt som de tilldelas utbildningsstipendier om 10 000 kronor vardera.

Information om projektet finns på www.almi.se/styrelsekraft


För ytterligare information kontakta:
Birgitta Wildenstam, projektledare, tel: 0708-145 185
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.


Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.