2007-05-30 14:10Pressmeddelande

Samarbete som ökar svensk export

Statliga organisationer samarbetar för att öka svenska småföretags export

För många mindre företag är en internationell marknad nödvändig för att uppnå volymer som ger företaget lönsamhet. Dessa företag spelar en viktig roll för den svenska exporten. Här finns också en betydande potential för ökade exportvolymer. Men många mindre företag har inte egen kompetens eller resurser för at ta vara på de möjligheter som finns internationellt. Därför utvecklar nu flera offentliga organisationer samarbetet för att bistå mindre exportföretag.

Ett exempel är nya kompletterande finansieringsformer, vid sidan av de som banksystemet redan erbjuder, som samarbetsparterna utvecklat tillsammans.
I samarbete med EKN erbjuder Almi garantier för exporterande företag. Samarbetet innebär att fler företag får tillgång till EKNs garantier genom Almis rikstäckande regionala närvaro.
Det nya Exportlånet för små företag som tagits fram i ett samarbete mellan Almi. Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit kommer att lanseras före halvårsskiftet. Initialt har en halv miljard kronor avsatts för lånet.
Samarbetet mellan organisationerna gör det också möjligt att på ett bättre sätt nå ut med information och rådgivning till mindre företag. I det samarbetet deltar även Exportrådet och Swedfund.

– Många tjänsteföretag, IT företag och företag inom miljöteknik kan inte nå tillräcklig lönsamhet i Sverige utan måste ut på den internationella marknaden. Det här är en kraftsamling för att ge de mindre företagen samma möjligheter som de stora länge har haft, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi i en kommentar.

Stor behov av Exportlånet
Allt fler svenska små och medelstora företag arbetar på exportmarknader. De får oftast betalt i utländska valutor och vill investera i samma valuta för att undvika valutarisker. Då krävs att finansieringen sker i den valutan. Det nya Exportlånet hanterar krediter från en miljon kronor och uppåt. Genomsnittslånet ligger på cirka två miljoner kronor och täcker både rörelsekapital och investeringar. Även bankerna kommer att dra nytta av det nya samarbetet.
– Vi blir ett viktigt komplement till bankerna även med Exportlånet, säger Per Jonsson finanschef på Almi Företagspartner.

Garantier når fler småföretag
I många exportaffärer kräver köparen att exportören lämnar en kontraktsgaranti för sitt fullgörande. Då erbjuder Almi i samarbete med EKN en Motgaranti som ges till banker och som underlättar för det exporterande företaget att erhålla en kontraktsgaranti.

- Garantierna gör det möjligt för fler företag att bli framgångsrika på den internationella marknaden. Almis regionala närvaro innebär att fler företag nu får tillgång till garantier i samband med export, säger Per Jonsson.

För ytterligare information kontakta:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör ALMI Företagspartner, tel 070-314 34 34.

Kontakpersoner i de samarbetande organisationerna:
Håkan Lingnert, Svensk Exportkredit, Tel 08-613 83 93
Susanne With, EKN, tel 08-788 00 26
Tomas Carlson, Exportrådet, tel 08-588 660 20
Maria Lannér, Swedfund, tel 08-725 94 17
Per Jonsson, Almi Företagspartner, tel 070-585 38 69

ALMI Företagspartner AB
ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.