2013-04-12 10:58Pressmeddelande

Seminarium för att stimulera utveckling av nya produkter och tjänster! - Möjligheter till rådgivning och kapital i Värmland

Större krav på innovationsförmåga för att kunna konkurrera
Att följa utvecklingen i sin egen och andra branscher för att ständigt förnya sig är att öka sin konkurrenskraft – både lokalt och globalt. Innovationer skapar också ofta kedjeeffekter som exempelvis smarta mobiltelefoner där nya användningsområden hela tiden uppstår, vilket både Paperton AB och Shortlink AB är bra exempel på.

Samordning mellan olika aktörer viktig
Det är viktigt att vi som jobbar med innovationer samarbetar så att fler företag får så goda förutsättningar som möjligt att utveckla sina idéer. Almi har därför länge samarbetat med Inova. Vi ordnar nu ett seminarium tillsammans där vi belyser viktiga delar i utvecklingsarbetet som till exempel hur finansiera innovationen i dess olika faser, vem erbjuder vad när det gäller rådgivning samt hur kan patent och avtal öka värdet på innovationen. Dessutom berättar två företag om sina resor från idé till framgångsrika tjänster och produkter på marknaden. Paperton AB har utvecklat helt nya tjänster för förlag att publicera och sälja tidskrifter digitalt. Shortlink AB har utvecklat portabla och trådlösa produkter som hörlurar och larmsystem. Dessutom medverkar Almi Innovationsbron, Hynells Patenttjänst och Advokatfirman Lyxell AB.

Tid:                      17april kl 12.00-16.45

Plats:                    Naturum, Mariebergsskogen, Karlstad

Pressen är varmt välkommen att delta!

För ytterligare information:
Christina Nyström tel 054-14 93 72, mobil 0706-680 480
Birgitta Eberfors tel 054-14 93 75, mobil 070-314 99 90

Läs mer om Almi på almi.se/varmland

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.