2004-09-30 16:00Pressmeddelande

SIC avvecklad – ALMI Företagspartner AB tar över

Tio års innovationsverksamhet har bidragit till 3 000 nya jobb hos nya innovationsbolag - årlig omsättning 1,5 miljarder kronor

Onsdagen den 29:e september hade SIC (Stiftelsen Innovationscentrum) sitt sista styrelsemöte och tio års satsningar på svenska uppfinningar och innovationer i denna regi är slut. SIC avvecklas därmed helt enligt planerna och Almi Företagspartner tar över verksamheten. ALMIs övertagande innebär att det även i fortsättningen kommer att finnas ett 60-tal rådgivare i Sveriges regioner för att bistå innovatörer med rådgivning och tidigt finansiellt stöd.

Under sina tio år har SIC och ALMI i samarbete årligen finansierat cirka 3000 innovationsprojekt med förstudiemedel och villkorslån. De som kommersialiserats omsätter idag över 1,5 miljarder kr och har över 3000 personer sysselsatta. Samarbetet med ALMI har skett under det gemensamma varumärket Innovation Sverige.

100 mkr i årligt stöd
Uppåt 20 000 innovatörer har årligen haft kontakt med de regionala Innovationscentra som finns i varje län. ALMI har ansvarat för de operativa funktionerna nära kunderna och SIC har stått för de huvudsakliga finansiella medlen. Via SIC har cirka 100 miljoner kr beviljats i form av förstudiemedel eller villkorslån. En innovationsstock med cirka 1000 pågående innovationsprojekt överlämnas till ALMI. Totalt har 6800 projekt ansökt om villkorslån varav cirka 3300 projekt har beviljats medel. Andelen projekt som kommer från högskola och universitet uppgår till cirka 20 procent. D.v.s den övervägande andelen projekt härrör från enskilda innovatörer och från nystartade småföretag. Andelen högteknologiska projekt uppgår till cirka 40 procent. Andelen kvinnliga innovatörer uppgår till i snitt mer än 15 procent med en stigande andel de sista åren. Andelen kommersialiserade projekt uppgår till mer än 25 procent vilket är en bra siffra med tanke på att projekten får finansieringen i ett tidigt skede.

Specialsatsningar
SIC bildades 1994 med en kapitalbas på 535 miljoner kr och har under åren satsat totalt cirka 1,2 miljarder kr i innovationsstödjande åtgärder i form av främjande och finansiering. Under årens lopp har SIC, förutom ren projektfinansiering, satsat på främjande av det innovativa klimatet, bland annat genom projekten Innovativa Kvinnor och Unga Innovatörer. Dessa satsningar har lett till en mer fokuserad innovativ kraft och insikt bland kvinnor och ungdomar. SIC har dessutom anordnat uppfinnarriksdagar och har tillsammans med ALMI varit en aktiv utställare på Tekniska Mässan.

-SIC har verkat i det mycket tidiga skedet när en innovation ska ta steget från idé till en prövning av möjligheterna för en kommersialisering. SIC har varit den tidigaste aktören säger Per Laurell, som var VD för SIC under de senare åren. Kunderna har varit privata innovatörer, nya småföretag och projekt från teknikparker nära universitet och högskolor.

Tio år med SIC
SIC har sammanställt tio års verksamhet i en folder "10 år med Stiftelsen Innovationscentrum" där man kan läsa om en hel del statistik utöver det som nämnts i denna pressrelease. Foldern är ett utvärderingsresultat av en serie mätningar som utförts under åren av oberoende externa expertföretag inom analys och undersökning.

Framtid
Nu driver ALMI verksamheten vidare efter SIC. Närmast sker detta genom att ALMI ser över strukturen i hela landet och förstärkning av innovationsverksamheten kommer att ske på de sju orter där Teknikbrostiftelserna har sina säten. En samverkan med Teknikbrostiftelserna finns högt upp på dagordningen. ALMI kommer dock att som idag verka inom alla nuvarande regionbolag, ett i varje län.

För ytterligare information kontakta:
Per Laurell, affärsområdeschef Innovatörer, tidigare VD för SIC
tel 08-681 66 18, 070-394 59 06
eller
Lars Mårdbrant, pressansvarig, tel 08-458 14 28, 070-314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.