2020-09-10 05:31Pressmeddelande

Skånska små tillväxtföretag söker utländska investerare

Francois Mazoudier, investorFrancois Mazoudier, investor

Det finns många små skånska företag med stora möjligheter att växa utanför Sverige. För att få tillgång till det kapital som krävs för att växa bjuder Almi Skåne nu in ett tiotal företag till en fyra dagars intensivkurs som ska öppna upp kontakter med utländska investerare. – Nu är det rätt tid att förbereda sig för att sedan kunna ligga steget före. Men man måste ha verktygen för att intressera utländska investerare. Det får man genom den här unika intensivkursen, säger Johan Olsén, affärschef hos Almi Skåne. Kursen genomförs i samarbete med Fundraising Bootcamp från London som leds av investeraren Francois Mazoudier.

– Det finns bra stöd i tidiga faser, inte minst via det arbete som Connect gör med startups såddkapital. Här vänder vi oss till de som passerat det stadiet, fortsätter Johan.

 

”Ett nytt stort internationellt Skåneföretag om bara några år?”

Det är ett nytt grepp som Almi nu tar för att öka möjligheterna för små företag med goda tillväxtmöjligheter. I fyradagarskursen får företagen verktyg, kunskap och träning som ska leda till en effektiv tillväxtstrategi. Dessutom får man tillgång till en kontaktlista med över tusen etablerade investerare i Europa. – Företagen får helt enkelt lära sig konsten att finna kapital. Man är förbered inför en kontakt med investerare och lär sig vad investerarna behöver veta och för att bli intresserade. Det är ovärderligt. Kanske vi om bara några år har ett nytt stort internationellt företag här i Skåne, säger Johan Olsén.

 

”Jag är glad om minst en av tre finner investerare utomlands”

Skåne har den högsta andelen internationellt inriktade företag i landet. Almi bedömer att runt 10 procent av företagen i lånestocken är uttalade tillväxtföretag, vilket skulle motsvara cirka 120 företag. I Skåne finns runt 45 000 registrerade aktiebolag med mer än en anställd, men hur många av dem som har en tillväxtpotential vågar inte Johan Olsén gissa. Företagen som deltar i intensivkursen ska ha en s.k. skalbar teknik, som kan utvecklas för att nå nya marknader. De måste kunna uppvisa en verifierad affärsmodell, ha löpande kundintäkter, en stor tillväxtpotential och ha behov av en större kapitalinjektion på över 20 miljoner kronor. Dessutom får de gärna ha hållbarhetsaspekter i sin affärsidé. – Det är svårt att lyckas så jag skulle bli glad om minst en av tre företag i kursen kan komma vidare med sina tillväxtplaner inom överskådlig tid, säger Johan Olsén.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Filippa Freijd
Kommunikationsansvarig, Almi Skåne
Filippa Freijd
Johan Olsén
Affärschef, Almi Skåne
Johan Olsén