2020-07-01 11:20Pressmeddelande

SKAPA-priset, flyttar till Uppsala slott

Landshövding Göran Enander bjuder in årets vinnare till en högtidlig prisceremoni på Uppsala slott. Sveriges största och främsta innovationspris som delas ut i Alfred Nobels minne har de senaste åren delats ut på UKK men i år flyttar prisceremonin in på Uppsala slott den 8 september.

 

Det delas ut två priser, SKAPA-priset och SKAPA talang - för unga innovatörer som är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. Det delas ut till den eller de personer som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Priset har delats ut varje år sedan 1986. Länsvinnarna får vardera 10 000 kronor. Dessa innovatörer tävlar sedan i riksfinalen under hösten där man som SKAPA-vinnare får 500 000 kronor och vinnaren kan kalla sig svensk mästare i innovationer.

 

För ytterligare information kontakta:

Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala, 070-577 10 20

 

Sveriges största innovationspris

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. www.stiftelsenskapa.se/

 

SKAPA talang - för unga innovatörer som är en tävling för dig som är högst 30 år, född mellan 1990 och 2000. En fjärdedel av de 60 000 av de företag som registrerades under 2009 startades av personer under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA-talang för unga innovatörer. Detta prestigefyllda pris delas ut till framtidens talanger. Priset delas ut till den eller de unga personer som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet, utveckling av produkter och tjänster som kan leda till kommersiella möjligheter. Utmärkelsen ger kraft åt innovationsklimatet i Sverige. Prissummorna är 125 000, 75 000 & 50 000 kr

*2019:   Isak Werme och Martin Werme från Uppsala län fick andrapriset på 75 000 kr för "DryWeld" - Svetsa rör trots rinnande vatten.


Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Ywonne Bölja
Marknad & Kommunikation, Almi Uppsala
Ywonne Bölja