2020-01-21 12:38Pressmeddelande

Skogsbaserad bioekonomi i fokus vid utrikeshandelsministerns besök 

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och landshövding Georg Andrén.Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och landshövding Georg Andrén.

Under tisdagen besökte utrikeshandelsminister Anna Hallberg Värmland för att presentera Sveriges exportstrategi. Regional Exportsamverkan Värmland stod som värdar och bland annat lyftes Värmlands världsledande ställning inom skogsbaserad bioekonomi. 

- Att ett län till 70 procent täckt av skog och med stora, världsledande industrier inom pappers- och massaindustrin ger upphov till nya idéer kan tyckas självklart, men den här typen av besök är oerhört viktigt för att öka kunskapen om hur målmedvetet vi jobbar inom det här området, säger Peter Liljekvist, från Business Sweden, en av aktörerna i Regional exportsamverkan.

Bland annat fick ministern under dagens rundabordssamtal samtala med representanter från Cellcomb, Biosorbe och MeCovers. Företag som arbetar med att utveckla helt nya produkter baserade på träråvara och som är bra exempel på hur offentliga insatser kan jämna vägen för nya idéer.

- Vi har en forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering som lyfter skogsbaserad bioekonomi, en inkubator och flera satsningar på testbäddar inom området. Att ersätta oljebaserade produkter är viktigare än någonsin, säger Benjamin Nyqvist, projektledare Region Värmland.

Efter rundabordssamtalen, som leddes av landshövding Georg Andrén, besökte ministern re:newcell i Kristinehamn. Företaget utvecklar en metod för att återvinna bomullsfibrer. Hela ministerns besök i Värmland hade fokus på hållbarhet och inleddes under förmiddagen med ett studiebesök hos Löfbergs.

- Vi ser en stark potential inom området skogsbaserad bioekonomi och för oss är det viktigt att visa att de strukturella satsningar vi gör bidrar till klimatsmarta idéer som gör nytta globalt, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, en av aktörerna i Regional exportsamverkan. 

Fakta om Regional exportsamverkan Värmland

Regional exportsamverkan Värmland består av Almi Företagspartner Värmland, Business Sweden, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit. Det är ett regeringsinitiativ som samordnas av Region Värmland med stöd av Tillväxtverket.

För mer information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner, 0708-14 93 77

Peter Liljekvist, Business Sweden, 070-824 05 53

Benjamin Amukena Nyqvist, Region Värmland, 054-7011042 

 

 Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh