2005-11-23 09:31Pressmeddelande

Småföretagens lånebehov kan inte tillgodoses av marknaden

Almi larmar:

De små företagen har fortsatt ett starkt behov av finansiering i de flesta av landets regioner. Det anser närmare två av tre Almikonsulter. De små företagens tillgång till riskkapital är dock oförändrat låg och bankernas vilja att låna ut fortsatt ljum. Det framgår av höstens Almi Barometer. – Trots den goda konjunkturen är det tufft för de små företagen. Man har ett stort lånebehov men det är ont om riskkapital och bankerna kan inte tillgodose finansieringsbehovet. Risken är stor att småföretagen inte hänger med och att landet tappar tillväxtmöjligheter, säger Göran Lundwall, koncernchef i Almi Företagspartner.

Stort lånebehov i Västmanland, Halland och Västerbotten
Det är fortsatt ett uttalat starkt behov av finansiering hos småföretagen. Två av tre Almikonsulter gör den bedömningen, vilket är samma nivå som i våras och för ett år sedan. Färre än 10% av konsulterna bedömer att finansieringsbehovet kommer att minska. Finansieringsbehovet hos små företag är störst i Västmanland, Halland och Västerbotten och minst är det i Stockholm, Sörmland och Västra Götaland.

Viss förbättring i Värmland, Västernorrland och Halland
Det har inte skett någon avsevärd förändring i tillgången av riskkapital för de små bolagen jämfört med för ett år sedan vare sig från affärsänglar, privata och offentliga riskkapitalbolag. Sju av tio Almikonsulter bedömer att tillgången är oförändrad. Det är inga större skillnader i utvecklingen vare sig det handlar om storstadslän eller glesbygdsområden. Något fler konsulter anser att riskkapitalmarknaden har förbättrats något i Värmland, Västernorrland och Halland medan den fortsatt försämrats i Västmanland och Skåne. – Vi måste konstatera att de små vanliga bolagen inte är särskilt intressanta för riskkapitalmarknaden. Det är inte här småbolagen kan förvänta sig att finna resurser till expansion, säger Göran Lundwall.

Snåla banker i Västra Götaland och Västernorrland
Det finns också fortfarande svårigheter för småföretag att få sin finansiering tillgodosedd hos bankerna enligt Almikonsulterna. Drygt 40 % bedömer att bankernas vilja att låna ut är oförändrad och lika många anser att viljan har försämrats under senaste året. Allra minst benägna att låna ut till små företag är bankerna i Sörmland, Halland, Örebro län, Kalmar län och Blekinge. Något mer villiga är bankerna i Västra Götaland, Västernorrland, Gävleborg, Östergötland och Skåne. - Det är dock färre konsulter som har en negativ bedömning idag jämfört med mätningen för ett år sedan då över hälften ansåg att bankernas beredvillighet att låna ut har försämrats. Det kan tolkas som att bankernas inställning har blivit något mer tillmötesgående, säger Göran Lundwall.

Almi Barometern, som genomfördes under oktober innehåller frågor till ca 300 affärsutvecklare i Almikoncernens 21 dotterbolag. Varje konsult har minst 50 pågående företagskontakter var. Undersökningen sker via webbenkät och i samarbete med företagen 5M och Ibisco. Svarsfrekvensen var 76 %.

ALMIs uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling och rådgivning. Målet är att fler bärkraftiga innovationer når marknaden, att fler livskraftiga företag startas och att företagens konkurrenskraft, effektivitet och tillväxt ökar. ALMI, som ägs av stat och landsting, består av moderbolaget och 21 regionala bolag.

Stockholm den 22 november 2005
För ytterligare information:
Lars Mårdbrant, informationsdirektör, tel. 08 709 89 01, mobil 070 314 34 34Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.