2014-05-14 10:29Pressmeddelande

Småskalig biogasteknik ska bli en lönsam investering för lantbruket

null

Almi Invest investerar i Biofrigas som har utvecklat en liten biogasanläggning för lantbruk, mindre reningsverk och industrier. Visionen är att Biofrigas utrustning ska bli ett naturligt inslag i varje småskalig biogas produktionsanläggning och därmed minska behovet av fossila bränslen.

Ett stort problem kring biogasproduktion har varit lönsamheten. Idag är det inte lönsamt att uppgradera och förvätska biogas (från t ex gödsel och avloppsslam) hos lantbruk och små reningsverk. Detta beror på att volymen är för liten och att det blir för kostsamt att transportera bränslet till marknaden. Men Biofrigas löser detta problem med en småskalig, kostnadseffektiv uppgraderingsanläggning som förvätskar biogasen till flytande form istället för att komprimera den. Det innebär att volymen minskar 600 gånger och därmed blir det mer lönsamt att transportera. Den tekniska lösningen innebär också att den producerade biogasen direkt kan användas som fordonsbränsle. Hittills har detta krävt stora gasvolymer för att överhuvudtaget vara lönsamt vilket i sin tur krävt betydligt större och dyrare anläggningar. Fordonsbränslet är dessutom renare än de flesta konkurrenters produkter, vilket ligger i linje med de allt högre krav som ställs på fordonsgasens kvalité för att få bästa möjliga verkningsgrad.

Vid förbrukning av den förädlade biogasen bildas i huvudsak koldioxid, vatten och kväveoxider. Biofrigas är i det närmaste koldioxidneutralt då den koldioxid som släpps ut vid förbränning tillhör den naturliga kolcykeln. Detta innebär att utsläppen inte påverkar den globala uppvärmningen eller bidrar till någon växthuseffekt.

Vann pris
– Det svårt att inte ligga mer rätt i tiden än vad Biofrigas gör med sin teknik. Nu gäller det att säkerställa teknikutvecklingen och verifiera sin pilotanläggning i Borås och sälja fler biogasanläggningar, säger Johan Falk, Investment manager på Almi Invest.

Biofrigas vann Sverigefinalen av Venture cups Energi och Miljöpris 2012. Biofrigas har också fått erkännande för sin potential genom att ha erhållit ekonomiskt stöd från bland annat Energimyndigheten, Chalmers, Innovationsbron, Almi och Västra Götalandsregionen.

– Vi är mycket nöjda med att Almi Invest nu går in och investerar i vårt bolag. Det är ett bevis på att den utveckling som sker inom bolaget ger resultat och att fler än vi tror på en växande biogasmarknad. Vi hoppas att Almi Invest långa och stora erfarenhet att utveckla unga bolag kommer ge oss bra fart framöver, säger Morgan Larsson, VD på Biofrigas AB.

För ytterligare information kontakta:
Johan Falk,
Investment Manager Almi Invest +46 70-326 20 19 johan.falk@almi.se

Morgan Larsson vd Biofrigas +46 70-818 38 07 morgan.larsson@biofrigas.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.