2014-12-12 07:15Pressmeddelande

Social plattform hindrar bra idéer från att tappas bort

null

Många bra idéer får aldrig en rimlig chans att utvärderas tillräckligt. De tappas bort i organisationer och företag för att verktyg saknas för att kunna fånga upp dem. Idea2Innovation Sweden (i2i) har tagit fram en egen mjukvara som effektivt kan fånga upp idéer och förslag så att de inte faller mellan stolarna. SamInvest Mitt, ett regionalt riskkapitalbolag inom Almi Invest, har investerat i i2i. 

Idea2Innovations (”i2i”) affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att arbeta strukturerat och långsiktigt för att fånga upp och utveckla idéer som leder till konkreta förbättringar, nya funktioner eller rena innovationer. Det här uppnås genom att erbjuda en effektiv systemlösning (WIDE) för idéutveckling och innovationsledning samt tjänster som säkerställer framgångsrik implementation och konkreta resultat. På denna plattform kan man ta hand om hela processen från idé till innovation. Bolaget grundades 2010 och är baserat i Åre med kontor även i Stockholm, Norrköping och Göteborg.

Sociala system för idéutveckling står enligt marknadsanalytiker på Gartner Group inför ett kommersiellt genombrott på bred front och marknaden förutspås växa kraftigt. i2i var tidigt ute på den svenska marknaden och innehar idag en ledande position. Kärnan i i2i:s erbjudande är det egenutvecklade molnbaserade systemet (WIDE), som avser att göra det enkelt för företag och organisationer att involvera och engagera sina medarbetare i verksamhetens utvecklings- och innovationsutmaningar.

– Med WIDE får våra kunder en digital plattform för medarbetardriven innovation. Den bygger på samma logik som sociala medier och skapar delaktighet och resultat genom att alla medarbetare på ett effektivt sätt kan engageras i företagets utvecklingsarbete. Systemet säkerställer att inga idéer ”faller mellan stolarna” samt ger struktur och översikt åt hela innovationsprocessen så att den blir synlig och mätbar, säger Jakob Lindvall, grundare och vd. Tidigare har han bl a varit vd för Norrköping Science Park 2003-2009 och vd för Secret Labs 2001-2003.
Intäkter från abonnemang

WIDE levereras som en molntjänst och intäkterna baseras på löpande abonnemang, där kunderna betalar månadsvis för tillgång till sin kundunika applikation. Den främsta målgruppen är medelstora och stora organisationer med behov av att engagera många personer i sitt innovationsarbete. Ett axplock av kunder är börsnoterade SkiStar, världens största tillverkare av luftfilter Camfil och Sveriges största medlemsförening Friskis & Svettis Stockholm.

– Bolaget har tagit sig förbi den tidiga start up-fasen och har ett antal fullt betalande kunder. Produkten har därmed bevisat sitt värde och bolaget har skaffat sig ett försprång och en bra position på marknaden. Dessutom tror vi på teamet som tidigare visat att de är duktiga entreprenörer, säger Investment Manager Kristofer Öhman på SamInvest Mitt AB som är ett riskkapitalbolag inom Almi Invest koncernen. Medinvesterare är också Entreprenörinvest i Sverige AB, ett privat investeringsbolag som ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Fokus ligger på investeringar i entreprenöriella företag utanför storstäderna som både skapar tillväxt och nya jobb.
Den digitala plattformen utvecklas löpande tillsammans med utvecklingspartnern Adeprimo i Östersund och i tätt samarbete med befintliga kunder samt specialister inom innovationsområdet och forskare på KTH.

För ytterligare information kontakta:
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se
Kristofer Öhman, Investment Manager Expansionsinvestering, SamInvest Mitt AB +4670-384 40 26
kristofer.ohman@saminvest.se
Jakob Lindvall, vd och grundare av Idea2Innovation Sweden AB +46708 25 90 10 jakob.lindvall@i2i.se

Om Almi Invest
Almi Invest investerar i bolag med stor tillväxtpotential. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker från såddfas till expansionsfas. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av 350 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.