2005-06-21 10:10Pressmeddelande

Soloföretagare vågar inte anställa på grund av sjuklönekostnader

Nutek har, i samverkan med Almi, undersökt vilka hinder och möjligheter det finns för soloföretag att anställa en första person. Slutsatsen är att de främsta hindren som soloföretagare anger är:
* arbetsgivarens kostnader på grund av sjukfrånvaro
* svårigheter att säga upp anställda
* svårigheter att överblicka vilka regler som gäller för en arbetsgivare
Även skatter och sociala avgifter upplevs som stora hinder.

Många företagare är rädda för de kostnader som kan uppstå om den anställde blir sjuk. En del företag undviker helt att anställa och väljer istället andra lösningar, t ex att anlita andra företag eller arbeta i nätverk.

- Svenska soloföretagare använder sig sällan av korttidsanställningar jämfört med soloföretagare i övriga EU, samtidigt som svenska soloföretagare köper mer tjänster av andra företag. Det visar att många soloföretagare undviker att anställa, säger Kjell Jansson, Nuteks generaldirektör.

- En mycket stor del av de svenska företagen har idag inte några anställda. Det är viktigt att fler företag vågar ta steget att göra den första anställningen, säger Göran Lundwall, vd för Almi Företagspartner AB.

I rapporten lämnas flera förslag som syftar till att fler soloföretag ska ta steget till att anställa en första person. Bland annat föreslås en sänkning av arbetsgivaravgiften till fem procent under de tre första månaderna för den första anställningen i ett företag. I rapporten förespråkas även en utvärdering av sjuklönesystemet. Nutek vill också förbättra informationen om vad det innebär att bli arbetsgivare.

Rapporten Den första anställningen - hinder och möjligheter för soloföretag att anställa en första person (Nutek R 2005:01) nås via Nuteks hemsida: www.nutek.se

Mer information:
Stefan Jönsson, Nuteks analysavdelning 08-681 94 49, 070-593 35 26
Lars Mårdbrant, pressansvarig Almi, 08-709 89 01, 070-314 34 34


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.