2010-11-25 10:58Pressmeddelande

Sprint Bioscience tar in kapital för att bygga upp sin portfölj med tidiga cancerprojekt med en unik affärsidé

Lead generation-bolaget Sprint Bioscience tar in riskkapital från Första Entreprenörsfonden och Almi Invest för sin utveckling av startmolekyler (lead compounds) för forskningsprojekt i läkemedelsbranschen.

Sprint Bioscience är leverantör av innovativa och patenterbara lösningar till global läkemedelsindustri och har etablerat en teknikplattform för tidig läkemedelsutveckling. Sprint använder denna plattform för att, dels driva egna läkemedelsutvecklingsprojekt, dels för att utföra uppdragsforskning. Bolaget grundades 2009 av Prof. Pär Nordlund och Dr. Anders Åberg och har redan både stora och små läkemedelsbolag som kunder.

Trenden i dagens läkemedelsindustri går i riktning mot outsourcing där läkemedelsbolagen minskar andelen egna forskare och köper in allt mer resurser från andra bolag, både i form av uppdrag och som hela projekt. ”Med vår affärsmodell erbjuder vi både tjänster och forskningsprojekt från vår egen onkologiportfölj”, säger Anders Åberg, Sprint Biosciences VD.

Modellen innefattar också en tidigareläggning av punkten för kommersialisering jämfört med många traditionella biotechbolag. Bolagets spetskompetens ligger inom de allra tidigaste faserna av drug discovery. Kvaliteten i dessa steg är dock avgörande för den framtida utvecklingen av läkemedlet. ”En stor del av bortfallet i läkemedelsindustrins forskningsportfölj beror på dålig kvalitet på de kemiska föreningar som går in i projekten” säger Anders Åberg. Sprint Bioscience tillhandahåller högkvalitativa startmolekyler för forskningsprojekt i läkemedelsbranschen och är ett av de få bolag som endast fokuserar på detta. Genom denna affärsmodell har Sprint möjlighet att tidigt få avkastning på nedlagda forskningsresurser.

Sprint Bioscience använder sig av fragmentbaserad drug discovery (FBDD) för att ta fram och optimera lead compounds. FBDD är en metod på stark frammarsch i branschen och utgör ett alternativ till den nu dominerande metoden high-throughput screening. FBDD har potential att leverera startmolekyler med goda egenskaper inbyggda redan från start, vilket gör dem lämpade som kandidater för framtida läkemedel.

Sprint Bioscience har snabbt nått framgångar hos världsledande läkemedelsbolag genom sin kunskap vad gäller proteinframtagning samt på sin kompetens inom strukturbaserad läkemedelsutveckling. ”Vi har fått extremt positiva omdömen från befintliga kunder som särskilt lyfte fram att de upplever Sprint Bioscience som mycket professionella i avtalsprocessen, deras djupa kompetens inom området och att de är snabba och därmed kostnadseffektiva”, säger Anna Söderholm, Investment Manager på Almi Invest.

”Sprint Bioscience är ett bolag med oerhört drivna och bra entreprenörer . Teamet är mycket väl sammansatt för det de gör och ska göra. De har gedigen erfarenhet av att utveckla läkemedel, särskilt i fasen lead generation”, säger Rune Nordlander, partner på Första Entreprenörsfonden. ”Teamet har haft ledande positioner som projektledare och team-ledare inom drug discovery i svensk läkemedelsindustri och har ett brett nätverk. Alla har tidigare varit på kundsidan i liknande samarbeten och har därmed goda kunskaper kring kundens behov och förväntningar”, avslutar Rune.

Om Första Entreprenörsfonden
Första Entreprenörsfonden skapar hög avkastning genom ett unikt arbetssätt där vi utvärderar, utvecklar och investerar i framgångsrika entreprenörer. Fonden etablerades 2005 och har hittills utvärderat mer än 500 företag och investerat i 13 entreprenörsledda företag i tre olika årsvisa fonder 2007, 2009 och 2010. Alla investeringar har en tydlig fokus på människan/ entreprenören kombinerat med affärsmöjligheten. Första Entreprenörsfonden utgår från att det krävs en stark entreprenör/team för att bygga ett framgångsrikt företag.

Om Almi Invest
Almi Invest skapar unika förutsättningar för entreprenörsledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer.

För mer information:
Anders Åberg, grundare och VD, tel 0762-73 87 77, www.sprintbioscience.com
Rune Nordlander, Partner, Första Entreprenörsfonden, tel 0733-89 68 27, www.forstaentreprenorsfonden.se
Anna Söderholm, Investment Manager, Almi Invest, tel 0709-85 24 84, www.almiinvest.se


Om Almi

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.